Miten ilmastonmuutos ja terveys liittyvät yhteen?

Maapallon pohjoiset alueet ovat erityisessä vaarassa ilmastonmuutoksen edetessä. Arktisilla alueilla muutokset ovat nopeampia kuin muualla.

Ilmastonmuutos etenee arktisilla alueilla neljää kertaa nopeammin kuin muualla.
Adobe/AOP
Ilmastonmuutos etenee arktisilla alueilla neljää kertaa nopeammin kuin muualla.

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista maailmanlaajuisista terveysuhkista tällä vuosisadalla.

Sään ääri-ilmiöiden, kuten myrskyjen, tulvien, helleaaltojen ja kuivuuden lisääntyminen vaikuttaa suoraan terveyteen ja hyvinvointiin.

Ilmaston lämmetessä myös eläinvälitteiset taudit leviävät entistä tehokkaammin ja laajemmalle.

Ikiroudan sulaminen on hälyttävää

Ilmastonmuutoksella on erityisiä vaikutuksia maapallon pohjoisiin alueisiin.

Terveyttä ei ole ilman terveitä ekosysteemejä.

– Arktisilla alueilla ilmastonmuutos etenee neljä kertaa nopeammin kuin muualla. Ne ovat ikään kuin laboratorio sille, mitä maapallolla tulee tapahtumaan, Uumajan yliopiston professori Birgitta Evengård toteaa. Evengård on tutkinut erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjoisiin alueisiin.

Jäätiköiden sulamisesta ja merenpinnan tason nousemisesta puhutaan paljon ja hyvä näin. Vähemmälle huomiolle on jäänyt kuitenkin ikiroudan sulaminen.

Tiedetään, että kun ikirouta sulaa, maaperästä vapautuu hiilidioksidia ja metaania, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Vähemmän tunnettua on, että maaperästä voi vapautua myös vaarallisia taudinaiheuttajia.

– Ikiroudan sulaminen on hälyttävää, ja sen vaikutuksista tiedetään liian vähän. Tutkimukseen tarvitaan lisää rahoitusta pian, Evengård toteaa.

Zoonoosit yleistyvät

Evengård on huolissaan myös luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä.

– Ilmastonmuutoksen seurauksena jotkut lajit ovat voittajia ja toiset häviäjiä. Voittajia ovat usein pienet, lyhytikäiset eläimet, jotka ovat myös vaarallisten tautien kantajia, Evengård kertoo.

Zoonoosit yleistyvät. Odotettavissa on, että pohjoisilla alueilla, kuten Suomessa, esiintyy tulevaisuudessa myös sellaisia zoonoosien aiheuttajia, joita meillä ei tällä hetkellä todeta.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.