MLL: Nuoret eivät uskalla kertoa lähiaikuisen tekemästä väkivallasta

Väkivaltaisissa oloissa kasvaneella nuorella on paljon pelkoja ja hän on jatkuvasti varuillaan.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukipuhelinkokeilussa on selvinnyt, että nuoret eivät uskalla kertoa fyysisestä tai seksuaalisesta väkivallasta ammattilaisille. Väkivalta salataan erityisesti silloin, jos sen tekijä on oma lähiaikuinen.

Auttavien puhelin- ja nettipalveluiden päällikkö Tatjana Pajamäen mukaan nuoret tarvitsisivatkin parempaa ohjausta ja henkilökohtaista motivointia palveluihin hakeutumiseen. Niitä tarvittaisiin etenkin silloin, kun nuoren turvallisuus on vaarantunut tai häneen on kohdistunut rikos.

Tukipuhelinkokeilun taustalla oli Lasten ja nuorten puhelimessa tehty havainto, että voimakkaan masennuksen ja ahdistuksen sekä viiltelyn taustalla on usein nuoren kokema kaltoinkohtelu. Kokeilussa Lasten ja nuorten puhelimeen soittaneille lapsille tarjottiin mahdollisuus keskustella kokemastaan fyysisestä tai seksuaalisesta väkivallasta asiaan perehtyneen työntekijän kanssa.

Nuoret kokivat erityisen hyväksi sen, että he saivat keskustella työntekijän kanssa anonyymisti ja itselleen sopivina aikoina. Tärkeää oli myös ikätasolle sopiva keskustelutapa ja kiireettömyys. Keskustelujen pituuksia ei rajattu ja useat puhelinkeskusteluista kestivät kaksi tuntia. Nuorille oli tärkeää saada puhua myös ihan tavallisista asioista.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto muistuttaa, että väkivaltaisissa oloissa kasvaneella nuorella on paljon pelkoja ja hän on jatkuvasti varuillaan. Siksi nuorten on tärkeä saada tietoa oikeuksistaan sekä siitä, kenelle ja miten he voivat omista kokemuksistaan kertoa ja minkälaisia asioita siitä voi seurata. Nuoria pelottavat asiat liittyivät yleensä käytännön asioihin. He haluavat tietää, mitä vanhemmille tai itselle tapahtuu kertomisen jälkeen, miten asuminen hoidetaan tai ketkä kaikki asiasta saavat tietää.

Nuoret, jotka olivat jo ammattiavun piirissä, kertoivat että heille on ollut raskasta, että he ovat joutuneet kertomaan asioistaan monta kertaa eri työntekijöille. Tukipuhelimessa sama aikuinen otti aina nuoren kokemukset vastaan.

– Tärkeää olisi, että nuoren uskotukseen valitsema aikuinen seuraisi nuoren tilanteen kehittymistä ja olisi tukena mahdollisimman pitkään, sanoo Tatjana Pajamäki.

MLL:n Lasten ja nuorten puhelin päivystää joka päivä numerossa 116111. Puhelut ovat luottamuksellisia ja soittajille maksuttomia. Puheluihin vastaavat MLL:n kouluttamat vapaaehtoiset päivystäjät.

Lähde:
Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Kuva:
Panthermedia