Munuaissyövän etenemisen ennustamiseksi kehitetty uusi menetelmä

Syöpätautien erikoislääkäri Panu Jaakkolan mukaan tutkimus antaa paremmat mahdollisuudet ennustaa munuaissyöpää sairastavien potilaiden taudin kulkua.

Munuaissyövän taudinkulku on vaihteleva. Noin puolelle potilaista kehittyy etäpesäkkeitä leikkauksen jälkeen, mutta elinajanodote vaihtelee kuukaudesta yli 15 vuoteen. Nykyiset leikkauksen jälkeiset ennustetekijät perustuvat syövän kliinisiin ominaisuuksiin, mutta eivät ole tutkijoiden mukaan riittävän tarkkoja ennustamaan hyvin taudin kulkua. Munuaissyövälle ei ole laajasti hyväksyttyjä geneettisiä ennustetekijöitä kuten esimerkiksi rintasyövässä.

Turun yliopiston tutkijat yhdistivät voimansa ja kehittivät uuden laskennallisen menetelmän, jolla voidaan löytää biomarkkereita potilasnäytteistä. Menetelmä paljasti, että 152 geenin ilmentymä pystyy ennustamaan munuaissyöpää sairastavien potilaiden elinaikaa leikkauksen jälkeen. Tutkimusryhmä validoi menetelmän käyttämällä riippumatonta japanilaista 100 potilaan aineistoa.

Syöpätautien erikoislääkäri Panu Jaakkolan mukaan tutkimus antaa paremmat mahdollisuudet ennustaa munuaissyöpää sairastavien potilaiden taudin kulkua.

– Tällä on suuri merkitys esimerkiksi sille, millä tavalla ja kuinka usein potilaiden tautia tulisi kontrolloida leikkauksen jälkeen. Työ myös korostaa monitieteisen yhteistyön tärkeyttä, jossa mukana on kliinisen, kokeellisen ja laskennallisen osaamisen asiantuntijoita, hän toteaa.

Lue myös:
Munuaissyövän hoito ja ennuste

Tutkimus on juuri ilmestynyt Nucleic Acids Research -lehdessä.

Lähde:
Turun yliopisto
Nucleic Acids Research

Kuva:
Panthermedia