Lääkehoito ei estä munuaissyövän uusiutumista

Satunnaistetussa tutkimuksessa oli mukana 1 538 kirkassoluiseen munuaissyöpään sairastunutta potilasta.

Munuaissyöpä uusiutuu leikkauksen jälkeen 30–40 %:lla potilaista, ja uusiutunutta munuaissyöpää voi vain harvoin parantaa. Monissa syövissä leikkauksen jälkeen annettavalla liitännäishoidolla voidaan merkittävästi parantaa potilaiden ennustetta. Levinneen munuais­syövän hoidossa antiangiogeeniset lääkkeet sunitinibi ja patsopanibi ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja ne pidentävät potilaiden elinaikaa usealla kuukaudella. Valitettavasti alustavien tuloksien mukaan patsopanibin käyttö liitännäishoitona ei näytä olevan tehokasta.

Satunnaistetussa tutkimuksessa oli mukana 1 538 kirkassoluiseen munuaissyöpään sairastunutta potilasta. Potilaat satunnaistettiin saamaan joko lume­lääkettä tai patsopanibia vuoden ajan. Patsopanibin annosta pienennettiin 800 mg:sta 600 mg:aan haittojen vähentämiseksi; analyysi tehtiin aineistosta, jossa patsopanibin annos oli 600 mg.

Patsopanibia saaneiden tauditon elinaika ei ollut merkittävästi pitempi kuin lumeryhmän vuoden seuranta-ajan aikana. Patso­panibia saaneilla todettiin maksa-­arvojen nousua. Elossaololukuja voidaan analysoida tässä tutkimuksessa vasta vuonna 2019.

Lähde: Motzer RJ, Haas NB, Donskov F. Randomized phase III trial of adjuvant pazopanib versus placebo after nephrectomy in patients with localized or locally advanced renal cell ­carcinoma. J Clin Oncol, verkossa ensin 13.9.2017. doi: https://doi.org/10.1200/JCO.2017.73.5324

Kirjoittaja:

Sirkku Jyrkkiö

dosentti, osastonylilääkäri, TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva: Panthermedia

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 42/2017.