Myös he saavat jatkossa pneumokokkirokotteen

Kansallinen rokotusohjelma laajenee.

65–74-vuotiaat keuhkoahtaumaa sairastavat potilaat hyötyvät rokotteesta eniten.
Adobe/AOP
65–74-vuotiaat keuhkoahtaumaa sairastavat potilaat hyötyvät rokotteesta eniten.

Pneumokokkirokotteen saavat vastedes myös 65–74-vuotiaat keuhkoahtaumatautia sairastavat THL:n mukaan.

Rokotus annetaan osana kansallista rokotusohjelmaa niin ikään alle 5-vuotiaille lapsille, kantasolusiirron saaneille ja alle 75-vuotiaille vaikeaa munuaistautia sairastaville.

Keuhkoahtaumatautia sairastavilla suurentunut riski

Keuhkoahtaumatautia sairastavia 65–74-vuotiaita on Suomessa arviolta noin 20 000. Heillä on yli kaksinkertainen riski saada vakava pneumokokkitauti ja yli kolminkertainen riski saada sairaalahoitoa vaativa keuhkokuume verrattuna väestöön keskimäärin.

Tämä ikäryhmä hyötyy eniten rokotuksista, sillä heillä on iän mukana selvästi kohonnut riski.

Rokotusten vaikuttavuus riippuu rokotetun iästä, perussairaudesta sekä niiden pneumokokkitaudinaiheuttajien yleisyydestä, joita vastaan rokote antaa suojan.

Arvion mukaan 65–74-vuotiaiden keuhkoahtaumatautia sairastavien rokotusten kustannukset ovat kohtuulliset suhteessa niillä saavutettavaan terveyshyötyyn.

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.