Pneumokokkirokote vähentää lasten toistuvia antibioottikuureja

Pneumokokkirokote vähensi seitsemän tai vielä useampia antibioottikuureja saaneiden lasten määrän 15 %:sta 12 %:iin kahden vuoden aikana FinIP-tutkimuksessa.

Näyttö pneumokokkirokotteen kyvystä vähentää pikkulapsille määrättäviä antibioottikuureja on vahvistunut.

Vuosina 2009–2012 tehdyssä FinIP-rokotetutkimuksessa pneumokokkirokotetta saaneille lapsille määrättiin 8 % vähemmän antibiootteja hengitystietulehdusten hoitoon kuin vertailuryhmän lapsille. Pneumokokkirokote vähensi 7 tai vielä useampia antibioottikuureja saaneiden lasten määrän 15 %:sta 12 %:iin kahden vuoden aikana.

Tulokset on julkaistu The Lancet Infectious Diseases -lehden verkkoversiossa.

– Koko väestöä ajatellen vähenemä on hyvin merkittävä, koska antibioottikuureja määrätään lapsille paljon. Pneumokokkirokotteesta oli erityistä apua toistuvista hengitystietulehduksista kärsiville lapsille, sanoo tutkimuspäällikkö Arto Palmu THL:sta.

Suomalaislapsille annetaan kahden ensimmäisen ikävuoden aikana keskimäärin kaksi antibioottikuuria, pääasiallisesti hengitystieinfektioihin. Monet lapsista saavat antibioottikuureja toistuvasti.

Myös rokottamattoman väestön vakavat infektiot vähenivät

Lisäksi FinIP-rokotetutkimuksessa osoitettiin, että rokote vähensi vakavia pneumokokkitauteja kolmanneksen rokottamattomassa yli 4-vuotiaiden väestössä.

Pneumokokkirokotteen epäsuora laumavaikutus osoitettiin ensimmäistä kertaa kokeellisessa tutkimusasetelmassa.

THL:n toteuttama FinIP on tähän mennessä suurin pneumokokkirokotetutkimus lapsilla: tutkimukseen osallistui yli 47 000 lasta. Seuranta jatkuu vuoden 2018 loppuun pitkäaikaisvaikutusten arvioimiseksi.

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.