Nivelreumaan on tulossa uusia tehokkaita lääkevaihtoehtoja

Tablettimuotoisia JAK:n estäjiä odotellaan käyttöön Suomessa kuluvan vuoden aikana.

Vasta diagnosoidun reumapotilaan hoidon realistinen tavoite nykyään on remissio eli oireiden lievittyminen, oireettomuus ja nivelvaurioiden estäminen. Valitettavasti tähän ei päästä jokaisen potilaan kohdalla ja joillakin remission saavuttaminen vie liikaa aikaa. Siksi uusia reumalääkkeitä tarvitaan.

Uusina lääkkeinä käyttöön ovat tulossa tablettimuotoiset, solun sisällä januskinaasin toimintaa estävät valmisteet (JAK:n estäjät). Tehosta ja turvallisuudesta tarvitaan tietoa, jotta tulokkaat voidaan sijoittaa oikein lääkehoitokokonaisuuteen. Uusien reumalääkkeiden suorat vertailut ovat tärkeitä, mutta harvinaisia. Tuoreessa julkaisussa vertailtiin JAK:n estäjä barisitinibia jo vakiintuneessa käytössä olevaan biologiseen reumalääkkeeseen adalimumabiin ja näitä osan aikaa lumelääkkeeseen.

Tutkimukseen rekrytoitiin 1 307 nivelreumapotilasta, joilla sairaus oli tulehduksellisesti aktiivinen metotreksaattihoidosta huolimatta. Potilaan satunnaistettiin käyttämään lumelääkettä (24 viikon jälkeen he siirtyivät barisitinibin käyttöön), barisitinibia tai adalimumabia. Tutkimus kesti 52 viikkoa.

Barisitinibi ja adalimumabi olivat merkittävästi lumelääkettä tehokkaampia kaikilla mittareilla. Ne hillitsivät tulehdusta ja paransivat toimintakykyä samaan tapaan. Barisitinibi oli silti monilla mittareilla hieman, mutta merkitsevästi adalimumabia parempi. Lumelääkeryhmässä nivelvaurioita kehittyi 24 viikossa enemmän kuin aktiivilääkkeitä saaneille.

Aktiivilääkkeillä havaittiin suurempi sivuvaikutusten, erityisesti infektioiden riski kuin lumelääkkeellä. Barisitinibin ja adalimumabin riskit olivat samankaltaiset. Barisitinibin käyttäjillä havaittiin valkosolujen vähenemistä ja kreatiniini- sekä LDL-kolesterolitason nousua.

Aika näyttää minkä aseman JAK:n estäjät saavat. Tämän ryhmän lääkkeitä tulee ­toivottavasti kliiniseen käyttöön Suomessakin kuluvan vuoden aikana.

Lähde: Taylor PC, Keystone EC, van der Heijde D ym. Baricitinib versus placebo or adalimumab in rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 2017;376:652–62.

Kirjoittaja:

Markku Kauppi
professori

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 12/2017.