Nuorten väsymys ja ärtymys yhteydessä energiajuomiin

Nuorten energiajuomien käytöllä ja päivittäisillä univaikeuksilla ja ärtymyksellä on yhteys. Alkoholin ja energiajuomien yhteiskäytön arvioidaan puolestaan lisäävän riskikäyttäytymistä.

Energiajuomien käytöllä ja päivittäisten terveysoireiden välillä on yhteys. Energiajuomien käyttäjissä on kaksi kertaa enemmän päivittäisiä univaikeuksia, päänsärkyä, väsymystä ja ärtyneisyyttä potevia, käy ilmi Nuorten terveystapatutkimuksesta.

Tampereen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin nuorten oireilua ja sen yhteyttä energiajuomiin.

Tutkimukseen vastasi 10 406 iältään 12–18-vuotiasta nuorta, joista 44 prosenttia käytti energiajuomia ja 3 prosenttia joi niitä kerran päivässä tai useammin.

Päivittäisiä univaikeuksia oli energiajuomia usein käyttävistä pojista 11 prosentilla ja tytöistä 30 prosentilla. Niistä nuorista, jotka eivät koskaan käyttäneet energiajuomia, vain 5 prosentilla pojista ja 10 prosentilla tytöistä oli päivittäisiä univaikeuksia.

Energiajuomien käyttö oli tutkimuksen mukaan nuorilla myös yhteydessä ärtyneisyyteen ja päänsärkyyn.

Energiajuomissa on kofeiinia ja muita piristäviä aineita, kuten guaranaa ja tauriinia. 0,33 desilitran tölkissä on kofeiinia noin 106 milligrammaa eli suunnilleen saman verran kuin 2 desilitran mukissa kahvia, kertoo Evira.

Energiajuomat lisäävät alkoholinkäytön riskejä

JAMA-lehden katsaus puolestaan paneutuu alkoholin ja energiajuomien käytön terveysriskeihin. Energiajuomia käytetään alkoholijuomien miksereinä tai energiajuomia juodaan alkoholin käytön yhteydessä.

Aiheesta on tehty toistaiseksi vain vähän tutkimuksia, mutta niiden mukaan alkoholin ja energiajuomien yhtäaikainen käyttö on yhteydessä alkoholinkäytön kielteisiin seurauksiin.

Hypoteesien mukaan kofeiini voi vähentää juopumuksen tunnetta, mikä saattaa madaltaa kynnystä riskinottoon, esimerkiksi päihtyneenä ajamiseen. Se saattaa myös houkuttaa juomaan enemmän alkoholia, mikä heikentää edelleen harkintakykyä ja neurokognitiivista toimintaa.

Baarin asiakkaita seuranneessa tutkimuksessa energiajuomia käyttäneillä oli kolminkertainen riski päätyä kovaan humalatilaan ja nelinkertainen riski lähteä ajamaan päihtyneenä verrattuna niihin, jotka joivat vain alkoholia.

Toisessa tutkimuksessa alkoholia ja energiajuomia käyttäneillä opiskelijoilla oli pelkkää alkoholia nauttineisiin verrattuna suurempi riski päätyä päihtyneen kuljettamaan autoon, joutua alkoholinkäytöstä aiheutuvaan liikenneonnettomuuteen tai päätyä hoidettavaksi päivystykseen.

Tutkijat huomauttavat, että tämänkaltaisissa ryhmäanalyyseissa on verrattu alkoholia ja energiajuomia käyttäviä ihmisiä alkoholia ilman stimulantteja käyttäviin. Tutkimuksissa ei ole selvitetty sitä, ovatko energiajuomia suosineet ihmiset muutenkin taipuvaisempia riskinottoon. On myös mahdollista, että henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten impulsiivisuus ja kokemusten haku houkuttelevat käyttämään energiajuomia alkoholin kanssa.

Kokeellisissa tutkimuksissa on havaittu kofeiinin lieventävän alkoholin vaikutusta reaktionopeutta mittaavissa testeissä ja ajosimulaattorikokeissa. Kofeiini paransi lievästi päihtyneiden reaktionopeutta, mutta ei estänyt virheiden määrää.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.