OECD: Mielenterveyspalveluiden oltava tasapuolisemmin saatavilla

Myönteisenä järjestö näki sen, että esimerkiksi psykiatrisen avohoidon ja sähköisten terveyspalvelujen kehittäminen on hyvässä vauhdissa.

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD:n (The Organisation for Economic Co-operation and Development ) tuoreen raportin mukaan Suomen pitäisi kaventaa mielenterveyspalveluidensa suuria alueellisia eroja.

Myönteisenä järjestö näki sen, että esimerkiksi psykiatrisen avohoidon ja sähköisten terveyspalvelujen kehittäminen on hyvässä vauhdissa. OECD:n mukaan sähköiset palvelut parantavat erityisesti syrjäseuduilla asuvien mahdollisuuksia saada apua mielenterveyden ongelmiin.

Järjestön mukaan Suomessa on ollut useita riskiryhmiin kohdistuvia tuloksellisia ohjelmia, joiden jatkamista se suosittelee. Lisäksi mielenterveystyötä tekevien koulutustaso on Suomessa hyvä, mikä mahdollistaa vaikuttavien ja monipuolisten palvelujen tarjoamisen.

Kustannuksiin kiinnitettävä huomiota

Suomessa on keskitytty perusterveydenhuollon ja avohoidon kehittämiseen, mitä OECD:n raportissa pidetään hyvänä ratkaisuna. Mielenterveyden häiriöiden suuriin epäsuoriin kustannuksiin sekä hoidon tarpeen ja saatavuuden väliseen kuiluun olisi OECD:n mukaan silti kiinnitettävä enemmän huomiota. Vaikuttavilla palveluilla voidaan vähentää mielenterveyden häiriöiden aiheuttamaa taakkaa yksilöille ja yhteiskunnalle.

Järjestön mukaan mielenterveyteen liittyvien asioiden pitäisi olla kaikissa OECD-maissa etusijalla, koska mielenterveyden häiriöiden merkitys yksilöille, yhteiskunnalle, terveysjärjestelmille ja taloudelle on suuri.

Raportissa huomautetaan, että noin kolmasosa uusista työkyvyttömyyseläkkeistä OECD-maissa johtuu mielenterveyden häiriöistä.

Lähde:
OECD:n raportti
STM

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Panthermedia

OECD perustettiin vuonna 1961 tukemaan jäsenmaidensa taloudellista kehitystä. Suomi liittyi jäseneksi vuonna 1969. OECD/DAC:ssa on 23 jäsentä: Australia, Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia, Itävalta, Italia, Japani, Kanada, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugal, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Uusi-Seelanti, Yhdysvallat ja Euroopan komissio.