Ohje lääkärintodistusten kirjoittamisesta on uusittu

Uutta on mm. etälääketieteen huomioiminen.

– Todistusten ja lausuntojen laatiminen kuuluu lääkärin työhön siinä missä potilaan hoitokin. Lääkärin tulee pitää yllä ammattitaitoaan myös tältä osin ja varata riittävästi työaikaa kirjallisiin töihin, toteaa Lääkäriliiton hallituksen varapuheenjohtaja Kari-Pekka Martimo. Hän veti ohjeen uudistamisesta vastannutta työryhmää, jonka jäsenet edustavat perus- ja erikoissairaanhoitoa sekä vakuutuslääketiedettä.

Aiempi versio ohjeesta oli vuodelta 2010.

– Alun perin syy ohjeen päivittämiseen oli etälääketieteen suositus, jonka Lääkäriliiton hallitus hyväksyi viime keväänä. Tuli tarve mainita etälääketiede myös todistuksia ja lausuntoja koskevassa ohjeessa, ja sen vuoksi ohjeisto otettiin tarkasteluun. Samassa yhteydessä kuitenkin todettiin, että todistusten kirjoittaminen ei ole ainakaan vähentynyt, ja päätettiin uudistaa ohje kokonaisuudessaan, Martimo kertoo.

Etälääketieteen huomioimisen ohella ohjeessa on muutettu tiettyjä painotuksia.

– Uudistetussa ohjeessa tuodaan entistä painokkaammin esille, että todistusten ja lausuntojen kirjoittamisessa yhdistyvät lääkärin työn organisoinnin haasteet ja potilaan oikeusturva. Jos potilas ei saa riittävän hyvin kirjoitettua todistusta johtuen lääkärin ajan, mielenkiinnon tai osaamisen puutteesta, potilas voi menettää hänelle kuuluvan etuuden, Martimo korostaa.

– Ohjeessa painotetaan myös hoitavan lääkärin ja lausunnon kirjoittavan lääkärin roolien eroa. Näitä ei pidä sekoittaa siinäkään mielessä, että hoitava lääkäri ei koskaan voi luvata etuisuutta potilaalle. Siitä päättäminen kuuluu lausunnon vastaanottavalle taholle, joka todistuksen perusteella päättää, täyttyvätkö vaadittavat kriteerit.

Lue lisää: Mihin kirjaan surun?

Ohje lääkärintodistusten kirjoittamisesta löytyy Lääkäriliiton verkkosivuilta

Kirjoittaja
Sari Kosonen
viestinnän asiantuntija
Lääkäriliitto

Kuva: Panthermedia