Oksitosiini-hormoni saattaa terästää autistilapsen sosiaalisia kykyjä

Oksitosiini tunnetaan kiintymyksen ja sosiaalisuuden hormonina ja sillä on tärkeä rooli muun muassa lapsen ja äidin välisen tunnesiteen muodostumisessa.

Autismiin kuuluvat sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmat saattavat hieman lievittyä oksitosiini-hormonin avulla. Oksitosiini tunnetaan kiintymyksen ja sosiaalisuuden hormonina ja sillä on tärkeä rooli muun muassa lapsen ja äidin välisen tunnesiteen muodostumisessa.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta tutkimuksesta, jossa oksitosiinia annettiin nenäsumutteena autistisille 3–8-vuotiaille lapsille viiden viikon ajan. Vertailun vuoksi lapsille annettiin toisena ajankohtana viiden viikon ajan lumesumutetta, joka ei sisältänyt vaikuttavia aineita. Tutkimukseen osallistui 31 lasta.

Lasten vanhempien arvioiden perusteella lasten sosiaaliset vuorovaikutuskyvyt paranivat oksitosiinin jälkeen enemmän kuin lumesumutteen jälkeen. Vanhemmat eivät tienneet kumpaa sumutetta lapsi milloinkin sai. Oksitosiini oli turvallinen eikä aiheuttanut vakavia haittavaikutuksia.

Australialaistutkijoiden tulokset ovat mielenkiintoisia, mutta ne pitää varmistaa uusissa ja suuremmissa tutkimuksissa ennen kuin niitä voi pitää varmoina. Aiemmissa tutkimuksissa oksitosiini on parantanut myös mm. kasvojen ja tunteiden tunnistamista ja luottamusta.

Autismille on ominaista jo lapsuudessa ilmenevät vakava-asteiset ja laaja-alaiset vajavuudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja viestintäkyvyssä. Pelkän autismin sijaan usein puhutaan laajemmin autismin kirjosta, johon lukeutuu myös Aspergerin oireyhtymä, Rettin oireyhtymä, disintegratiivinen kehityshäiriö ja laaja-alainen kehityshäiriö. Autismin kirjoon lukeutuva häiriö on noin 50 000 suomalaisella. Autismi on todettu noin 10 000:lla.

Tutkimus julkaistiin Molecular Psychiatry -lehdessä.

The effect of oxytocin nasal spray on social interaction deficits observed in young children with autism: a randomized clinical crossover trial. Molecular Psychiatry 2016;21:1225–1231.

Uutispalvelu Duodecim

Copyright Duodecim 2016. Kaikki oikeudet pidätetään. Materiaalin uudelleen julkaisu ja edelleen levittäminen on kielletty ilman kirjallista lupaa.

Kuva: Panthermedia