Onnistuuko keuhkoahtaumapotilaalta lääkkeen hengittäminen keuhkoihin?

Riittämätön inhalaatiotekniikka sairaalahoidon aikana merkitsee riskiä joutua uudelleen sairaalaan.

Suomessa keuhkoahtaumataudin takia tarvitaan vuosittain noin 8 000 sairaalahoito­jaksoa. Valitettavasti 10–20 % potilaista joutuu uudelleen sairaalahoitoon hyvin ­nopeasti. Tuore tutkimus arvioi inhalaatiotekniikan yhteyttä sairaalahoitoihin.

Amerikkalaistutkijat analysoivat retrospektiivisessä tutkimuksessa 123 potilaan aineistosta, kuinka kotiutumisvaiheen inhalaatiotekniikka ja annostelumuoto ­vaikuttivat uudelleen sairaalahoitoon joutumisen riskiin. Potilaiden inhalaatiotekniikka arvioitiin sisäänhengityksen huippuvirtauksen (PIF) mittauksella (In-Check-laite). ­Inhalaatiotekniikka katsottiin normaaliksi, jos PIF-arvo oli yli 60 l/min.

Keuhkoahtaumapotilaista 52 % ei kyennyt normaaliin PIF-arvoon. Näillä potilailla oli enemmän oireita, korkeammat pisteet tautia arvioivassa CAT-testissä, enemmän uusia sairaalahoitoja ja ne tulivat eteen nopeammin. Kuitenkin spirometriassa eli puhalluskokeessa FEV1-arvo oli ryhmissä lähes sama, 42 % viite­arvosta. PIF oli monimuuttuja-analyysissä ainoa muuttuja, joka ennusti uutta sairaalaan joutumista. Jauheinhalaattorin käyttö näytti lisäävän sairaalahoitoon joutumisen riskiä.

Inhaloitava lääke menee perille keuhkoihin, jos potilas osaa ottaa lääkkeen ja kykenee inhaloimaan eli hengittämään lääkkeen keuhkoihinsa. Tämä tutkimus osoitti, että riittämätön inhalaatiotekniikka sairaalahoidon aikana merkitsee riskiä joutua uudelleen sairaalaan. Tutkijat suosittelevat inhalaatiotekniikan tarkistusta ennen kotiuttamista. Inhalaatiolääkkeeksi on syytä valita lääkemuoto, joka menee varmasti perille.

Lähde: Loh CH, Peters SP, Lovings TM, Ohar JA. Suboptimal inspiratory flow rates are associated with chronic obstructive pulmonary disease and all cause readmissions. Ann Am Thorac Soc, verkossa ensin 13.4.2017. doi: 10.1513/AnnalsATS.201611-903OC

kirjoittaja:
Heikki Ekroos
LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 20/2017.