Saitko lähetteen spirometriaan? Tällainen tutkimus se on

Lääkärisi määräsi sinut spirometriatutkimukseen. Mistä on kyse ja miten tutkimukseen tulee valmistautua?

Spirometriatutkimuksessa voidaan tutkia muun muassa astman ja keuhkoahtaumataudin mahdollisuutta.
Adobe/AOP
Spirometriatutkimuksessa voidaan tutkia muun muassa astman ja keuhkoahtaumataudin mahdollisuutta.

Lääkärisi on saattanut määrätä sinut spirometriatutkimukseen, koska hän epäilee sinulla esimerkiksi astmaa. Muita spirometrian avulla tutkittavia sairauksia ovat keuhkoahtaumatauti tai muut keuhkokudoksen sairaudet, kuten keuhkofibroosi.

Spirometria on tutkimus, jolla selvitetään keuhkojen tilavuutta ja ilman virtausta keuhkoputkissa.

Se kertoo, kuinka paljon potilas voi hengittää ilmaa keuhkoihin ja kuinka nopeasti hän pystyy tyhjentämään keuhkonsa.

On tärkeää valmistautua spirometriaan oikealla tavalla, jotta tutkimuksesta saadaan luotettavia tuloksia.

Spirometrian avulla saadaan selville, onko potilaalla hengitystoiminnan vajausta ja millainen on ongelman vaikeusaste.

Mitä spirometriassa tapahtuu?

Spirometria tapahtuu oman hoitopaikkasi laboratoriossa.

Spirometriassa vedät keuhkoihin niin paljon ilmaa kuin mahdollista, jonka jälkeen puhallat keuhkot tyhjäksi nopeasti ja voimakkaasti spirometriin kiinnittyvään putkeen.

Puhalluksen pitäisi kestää vähintään kuusi sekuntia.

Joudut toistamaan puhallukset noin kolmesti, jotta saadaan teknisesti oikea tulos. Parhaat puhallusarvot rekisteröidään tulokseksi.

Miten spirometriaan tulee valmistua?

On tärkeää valmistautua spirometriaan oikealla tavalla, jotta tutkimuksesta saadaan luotettavia tuloksia.

Ennen koetta sinun pitää olla:

- neljä tuntia tupakoimatta

- neljä tuntia ilman kahvia, teetä, kola- ja energiajuomia tai muita piristäviä aineita

- neljä tuntia ilman raskasta ravintoa ja

- 24 tuntia ilman alkoholia

Lääkärisi saattaa määrätä sinulle spirometriaan myös lääkkeitä, kuten keuhkoputkia avaavaa lääkettä.

Mitä tapahtuu spirometrian jälkeen?

Spirometrian testituloksia verrataan iän, koon ja sukupuolen mukaisiin normaaliarvoihin.

Tärkeimmät arvot spirometriassa ovat FVC, FEV1 ja näiden suhde FEV%.

Jos FEV1-arvo on alentunut, se voi viitata astmaan. Spirometriatulos voi kuitenkin olla normaali, vaikka sairastaisit astmaa.

Astmaepäilyksen jälkeen sinulle tehdään bronkodilataatiokoe eli keuhkoputkien laajennuskoe.

Kokeessa sinulle annetaan puhallusten jälkeen keuhkoputkia laajentavaa lääkettä ja 15 minuutin kuluttua spirometriatutkimus uusitaan.

Puhallustuloksen merkitsevä paraneminen (FEV1 tai FVC paranevat vähintään 12 % lähtöarvosta) tarkoittaa yleensä sitä, että sairastat astmaa.

Jos bronkodilataatiokokeessa avaava lääke ei merkittävästi paranna puhallustulosta, ja FEV1/FVC-suhde jää alentuneeksi, tulos viittaa keuhkoahtaumatautiin.

Keuhkoahtaumataudissa myös PEF-arvo (uloshengityksen huippuvirtaus) on usein alentunut, mutta PEF-arvo voi olla myös normaali, vaikka sairastaisit tautia.