Osa alkoholiriippuvaisista saattaa hyötyä lääkityksen ja terapian yhdistelmästä

Puolet suomalaistutkimukseen osallistuneista kykeni hallitsemaan juomistaan yhdistelmähoidon aikana tai vähentämään sitä selvästi. Noin puolella alkoholin kulutus väheni vain hieman. Juomishimo väheni kaikilla.

Alkoholiongelmaisten potilaiden kyky hyötyä kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta ja kohdennetusta naltreksoni-lääkityksestä vaihtelee, ilmenee väitöstutkimuksesta. Yhteensä 372 tutkittavasta noin puolet kykeni hallitsemaan juomistaan hoidon aikana tai vähentämään sitä selvästi. Noin puolella potilaista alkoholin kulutus väheni vain hieman.

Väitöstutkimuksen tehneen Salla Vuoristo-Myllyksen mukaan kaikilla osallistujilla juomishimo väheni selvästi.

– Hoidon tulos jäi heikommaksi niillä, joilla ei ollut aikaisempaa hoitohistoriaa ja niillä, jotka joivat ennen hoitoa erittäin paljon, Vuoristo-Myllys sanoo.

Henkilöt, jotka joivat eniten hoidon aikana, sitoutuivat heikoimmin lääkitykseen. Heikkoa sitoutumista lääkitykseen ennustivat myös työttömyys ja korkea juomishimo. Hoidon keskeyttämistä ennustivat nuorempi ikä ja lievempi alkoholiongelma.

Tutkijan mukaan potilaiden ongelmien yksilöllisyys olisi huomioitava alkoholiongelmien hoidossa. Ongelman vaikeusaste, juomismäärä ja kyky hallita alkoholin käyttöä ovat todennäköisesti yhteydessä hoitomotivaatioon ja hoidon tulokseen.

– Lyhytkin hoito saattaa riittää alkoholiongelmaisille, joiden ongelma on lievempi. Vaikeimmin alkoholiongelmaiset tarvitsevat sen sijaan todennäköisesti pitkää, useita kuukausia kestävää hoitoa, psykologian lisensiaatti Vuoristo-Myllys toteaa.

Tutkimuksen mukaan hoitoon sitoutuneilla henkilöillä kognitiivinen käyttäytymisterapia ja lääkitys saattaa vähentyneen juomisen lisäksi lisätä yleistä hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua. Hoito voi auttaa myös lopettamaan tupakoinnin, erityisesti niillä, jotka käyttävät hoidon aikana disulfiraamia.

Neliosaisessa tutkimuksessa muutosta juomismäärässä ja juomishimossa arvioitiin 20 viikon hoidon aikana. Muutosta elämänlaadussa, masennusoireissa ja tupakoinnissa arvioitiin 52 viikkoa kestävän hoidon ajan sekä noin 2,5 vuotta kestäneessä seurannassa.

Tutkittavat olivat yksityisen päihdeklinikan, A-klinikoiden sekä työterveyshuollon potilaita.

Jaana Ahlblad
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.