Oulun lääkisläiset hädissään säästöistä

Oulun lääketieteen opiskelijat tuomitsevat jyrkästi Oulun yliopiston lääketieteen opetukseen kohdistuvat säästöt. Opiskelijat kuvaavat kannanottoaan hätähuudoksi.

Oulun lääketieteen opiskelijat tuomitsevat jyrkästi Oulun yliopiston lääketieteen opetukseen kohdistuvat säästöt. Opetusresursseja karsitaan kaikissa tiedekunnan laitoksissa. Supistukset ovat oppiaineittain 17–30 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Professuureja on lakkautettu ja lakkautetaan lisää.

– Säästöt tulevat väistämättä vaikuttamaan opetuksen määrään ja laatuun, sanoo Oulun Lääketieteellisen Killan valtuuston puheenjohtaja, LK Timo Tuovinen.

Kilta on julkistanut säästöistä kannanottonsa, jota Tuovinen luonnehtii hätähuudoksi.

Opiskelijat muistuttavat, että tiedekunnan opetushenkilökunnan palkkaukseen käytettävissä olevat määrärahat ovat vähentyneet merkittävästi jo vuosia. Oppiainevastaaville nyt tehdyn kyselyn ja budjettiseurannan perusteella opiskelijat katsovat tilanteen kärjistyneen kriisiksi.

Opiskelijoiden mukaan opetushenkilökunta on silminnähden väsynyttä ja monet heistä ovat vaihtaneet työtehtäviään. Opetukseen soveltuvia tiloja on liian vähän ja ne ovat liian pieniä nykyisiin ryhmäkokoihin nähden. Ajoittain opiskelijat eivät mahdu potilashuoneisiin tai luentosaleihin.

Tuovisen mukaan suurimmissa ongelmissa ovat pienten erikoisalojen opetus. Patologialla palkkamäärärahat ovat pienentyneet 35 prosenttia vuosina 2008–2013.

– Patologialla on jouduttu ottamaan opettajiksi lääketieteen loppuvaiheen opiskelijoita.

Tilanne heikkenee entisestään, kun Oulun yliopistosairaalan peruskorjaukset alkavat ja tiedekunnan sisäänottomäärä nousee 146:een ensi vuonna. Nykyinen sisäänottomäärä on 124 opiskelijaa.

Koulutusmäärien kasvaessa tiedekunta saa kompensaationa yhteensä 180 000 euron lisärahoituksen.

– Se ei riitä mihinkään, kun tänä vuonna säästetään kaksi miljoonaa euroa, Tuovinen toteaa.

– Lääketieteellinen tiedekunta on hävinnyt yliopiston sisäisessä rahanjaossa. Pohjois-Suomessa on kuitenkin pakko olla osaavat lääkärit, olipa rahatilanne mikä tahansa. Koulutuksen rahoituksen vähentäminen nyt tulee myöhemmin maksamaan huomattavasti enemmän terveydenhuollolle.

Opiskelijat muistuttavat Pohjois-Suomen pitkistä välimatkoista. Jos kliinisen ja muun kuin luento-opetuksen määrä ja laatu heikkenevät, nuorilla lääkäreillä ei ole rohkeutta lähteä pienten paikkakuntien terveyskeskuksiin, missä konsultaatiomahdollisuudet ovat rajallisemmat ja oman kliinisen arvion merkitys huomattavasti suurempi kuin lähellä kasvukeskuksia, missä erikoissairaanhoito on koko ajan saatavilla.

Valtaosa Pohjois-Suomen lääkäreistä on valmistunut Oulun yliopistosta.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla