Pienikin fyysisen suorituskyvyn parannus näyttää pienentävän kuolemanriskiä

Suomalaistutkimuksen tulokset kannustavat tavallisia huonokuntoisia kansalaisia liikkeelle.

Tuoreen suomalaistutkimuksen tulokset kannustavat tavallisia huonokuntoisia kansalaisia liikkeelle, sillä jo pienikin fyysisen suorituskyvyn parannus näyttää pienentävän kuolemanriskiä. Kun tutkittavat jaettiin kunnon perusteella neljään eri luokkaan, sekä yleinen kuoleman riski että sydänkuoleman riski laski sitä mukaa, mitä paremmassa kunnossa tutkittavat olivat. Tulos oli erityisen selkeä naisten sydänkuoleman riskin osalta.

Tutkimuksessa seurattiin noin 20 vuotta Oulun Diakonissalaitoksella rasitus-EKG-testissä käyneitä naisia ja miehiä, joita oli yhteensä 3 033.

– Potilaan ennusteen kannalta on tärkeää tarkastella myös tutkimuksessa ikään kuin sivutuotteena saatavaa kuntoluokitusta, sillä se näyttää olevan jopa merkittävämpi tekijä kuolemanriskin kannalta kuin muu testin tuottama informaatio, kerrotaan Oulun yliopiston tiedotteessa.

Tutkijat kannustavat myös huonokuntoisia, oireilevia henkilöitä kohtuukuormitteiseen liikuntaan. Esimerkiksi kävely on useimmille sopiva liikuntamuoto, jonka tehoa voidaan kunnon kohentuessa myös säädellä.

Tutkimus toteutettiin Oulun Diakonissalaitoksen, Oulun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä.

Lähde:
Exercise capacity and mortality - a follow-up study of 3033 subjects referred to clinical exercise testing.

Lue myös:
Fyysinen kunto on parempi kuolleisuuden ja sydänriskin ennustaja kuin ikä
Tutkimus: Kuusikymppisten sydänriskit pienenivät kotitöillä ja pyöräilyllä