Plasmassa kiertävä kasvaimen DNA ennakoi rintasyövän uusiutumista

Plasmasta mitattava kasvaimen DNA saattaa olla tulevaisuudessa työkalu syöpäpotilaan seurantaan.

Hormonireseptoripositiivinen rintasyöpä on hidaskulkuinen ja saattaa uusiutua myöhään. Plasmasta mitattava kasvaimen DNA näyttää ennakoivan uusiutumista noin vuosi ennen kliinisesti todettavissa olevia etäpesäkkeitä.

Tutkimuksen 103 naista olivat sairastaneet suuren riskin hormonireseptoripositiivisen rintasyövän (levinneisyysaste II–III) ja olleet vähintään viiden vuoden ajan seurannassa diagnoosin jälkeen. Syöpänäytteestä tehtiin koko genomin sekvensointi, ja sen perusteella tunnistettiin yksilöllinen plasmasta mitattava kiertävä kasvaimen DNA. Syöpänäytteistä 83 onnistuttiin analysoimaan. Jokaiselta tutkittavalta otettiin keskimäärin kaksi plasmanäytettä; mediaaniaika ensimmäiseen näytteenottoon oli 8,4 vuotta diagnoosista. Tutkittavia seurattiin kahden vuoden ajan.

Kasvaimen DNA löytyi plasmanäytteestä kahdeksalta tutkittavalta (10 %). Kuudelle kehittyi etäpesäkkeinen rintasyöpä noin vuoden kuluessa siitä, kun plasmanäyte oli positiivinen. Yhdelle tuli paikallinen syövän uusiutuma, mutta plasmassa ei ollut todettavissa kiertävää DNA:ta. Kahden potilaan positiiviseen plasmanäytteeseen ei kahden vuoden seurannan aikana liittynyt syövän uusiutumista.

Saattaa olla, että plasmasta mitattava kasvaimen DNA on tulevaisuudessa työkalu syöpäpotilaan seurantaan. Ennen kuin se on käyttökelpoinen kliinisessä työssä, pitää vielä pystyä osoittamaan, että varhainen hoidon aloittaminen hyödyttää potilasta.

Shart M, de Bruin E, Santos K ym. Circulating tumor DNA and late recurrence in high-risk hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative breast cancer. J Clin Oncol 2022;40:2408–19.

Sirkku Jyrkkiö

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.