Pohjola-palkinto syöpälääkärille

Professori Inkeri Elomaa palkitaan pitkäjänteisestä ja erittäin ansiokkaasta elämäntyöstä syöpäpotilaiden hyväksi

Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinto luovutetaan tänä vuonna professori Inkeri Elomaalle hänen pitkäjänteisestä ja erittäin ansiokkaasta elämäntyöstään syöpäpotilaiden hyväksi. Elomaa on kansainvälisesti arvostettu syöpätutkija ja -lääkäri.

Syöpään sairastuneiden määrä on 1950-luvusta kolminkertaistunut. Samassa ajassa syöpäkuolleisuus on vähentynyt ja hoitotulokset parantuneet 20 prosentista 70 prosenttiin.

Elomaan mukaan edistys on seurausta kuvantamisen ja diagnostiikan kehityksestä. Uudet kuvantamismenetelmät ovat mahdollistaneet sädekentän muokkaamisen ja annossuunnittelun. Näin sädehoidosta on tullut tarkempaa ja tehokkaampaa. Kuvantamismenetelmien kehitys on vaikuttanut myös leikkauksiin, joita yhä enemmän tehdään tähystyksen avulla.

– Kudosnäyte on syöpädiagnostiikan perusta. Uudet immunohistokemian ja molekyyligenetiikan metodit ovat valottaneet käsitystä syövän luonteesta ja ohjanneet täsmälääkehoitoihin ja yksilölliseen syövänhoitoon. Tämä kehitys on johtanut siihen, että syöpää hoitaa nyt moniammatillinen ryhmä. Kirurgi, radiologi, patologi, molekyyligeneetikko, fyysikko ja onkologi päättävät hoitolinjat yhdessä, Elomaa sanoo.

Hänen omimmat alueensa tutkimuksessa ovat luuston syöpä, sarkoomat, nuorten aikuisten syöpä ja heidän selviytymisensä.

– On tärkeä muistaa, että hoidon keskipisteessä on potilas, johon lääkärin on tutustuttava. Syöpälääkäri voi elää potilaan rinnalla useita vuosia.

Pohjolan ja Suomi-yhtiön lääketieteen palkinto on suuruudeltaan 20 000 euroa. Se luovutetaan Lääkäripäivillä.