Potilasturvallisuuden professoriksi neljä hakijaa

Kiinnostuneita olisi yhteydenottojen perusteella ollut enemmänkin, mutta harvalla on tieteellisiä meriittejä potilasturvallisuuden alalta.

Itä-Suomen yliopiston potilasturval­lisuuden professoriksi pyrkii neljä hakijaa. Heistä kaksi on taustaltaan lääkäreitä, kaksi hoitajia.

– Asiantuntijat arvioivat parhaillaan hakijoiden pätevyyttä. Valinta ­tehdään viimeistään syyskuussa, kertoo dekaani Juha Kinnunen.

Kinnunen kertoo, että kiinnostu­neita olisi yhteydenottojen perusteella ollut enemmänkin, mutta harvalla on tieteellisiä meriittejä potilasturvallisuuden alalta.

– Tämä on sen verran uusi ala, 
ettei valmiita asiantuntijoita ole paljon.

Uuden professorin tärkeimpiin tehtäviin kuuluu koota yhteen ­Suomessa ja maailmalla tehtävää potilasturvallisuustutkimusta. ­Tarkoitus on myös luoda tutkimusstrategia, jonka avulla potilasturvallisuuden tutkimusta ja jatkokoulutusmahdollisuuksia voidaan vahvistaa.

– Lisäksi kaikilla sosiaali- ja 
terveysalan opiskelijoilla pitäisi olla mahdollisuus potilasturvallisuuden opintoihin. Professorin tehtävänä on myös kehittää tällaista koulutusta.

Professorin toimikauden piti alkaa jo 1.1.2013 ja kestää vuoden 2015 loppuun. Valintoihin päästään ­kuitenkin vasta syksyllä.

– Tällaiset valinnat vievät aikaa. Tarkoitus ei ole luoda lyhytaikaista hanketoimintaa, vaan rakennamme jatkuvuutta, Kinnunen kommentoi.

Potilasturvallisuuden professuuri 
ja potilasturvallisuuden tutkimus­keskittymä käynnistetään ulkopuolisella rahoituksella, mutta jatkossa siitä on tarkoitus tehdä yliopiston perustoimintaa.

Hertta Vierula
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 21/13.