Potilasvahinko tuli – mitä nyt?

Potilasvahingon selvittämiseen on monta väylää.

Potilas on kokenut vakavan potilasvahingon. Kanteluita ja vahinkoilmoituksia kirjoitetaan.

Potilas tai hänen omaisensa voivat käyttää kolmea eri väylää hakiessaan asiaan ratkaisua: Potilasvakuutuskeskusta, Valviraa ja aluehallintovirastoa, tai poliisia.

Kun epäillään potilasvahinkoa, potilas voi laittaa vireille vahinkoilmoituksen ja korvaushakemuksen Potilasvakuutuskeskukseen.

– Potilasvakuutuskeskus on puolueeton taho, joka ei etsi syyllisiä eikä anna huomautuksia. Se tutkii, mitä on tapahtunut ja selvittää, täyttyvätkö potilas­vahinkolaissa säädetyt korvausperusteet, kertoo kehittämispäällikkö Minna Plit-Turunen.

Valvira ja avit ohjaavat

Valvira ja aluehallintovirastot käsittelevät kanteluita, jotka koskevat hoidon asianmukaisuutta ja sitä, onko terveydenhuollon lainsäädäntöä noudatettu. Valvira vastaa lähinnä kanteluista, jotka koskevat menehtynyttä potilasta. Muut kantelut käsitellään pääsääntöisesti aveissa.

Nykyisin Valvira tai avi voi siirtää kantelun terveydenhuollon yksikköön käsiteltäväksi muistutuksena. Muistutukseen vastaa ylilääkäri tai muu esimies, ja vastaus näihin muistutuksiin lähetetään tiedoksi myös Valviralle tai aviin.

Jos muistutukseen saatu vastaus ei tyydytä, seuraava askel on kantelu.

– Kantelun käsittely ei ole rikostutkintaa. Emme tee kuulusteluja, vaan selvitykset tehdään asiakirjojen perusteella, kertoo lääkintöneuvos Markus Henriksson Valvirasta.

Kantelusta ei seuraa korvauksia potilaalle, vaan tarvittaessa hallinnollista ohjausta.

Poliisi tutkii rikosepäilyt

Jos potilas tai hänen omaisensa epäilevät rikosta, he voivat tehdä poliisille tutkintapyynnön. Poliisi harkitsee, ylittääkö asia tutkintakynnyksen.

Oikeuslääketieteellisen kuolemansyynselvityksen yhteydessä poliisi voi puolestaan pyytää Valviralta lausunnon potilaalle annetusta hoidosta.

Samaa asiaa voidaan käsitellä Valvirassa tai avissa, Potilasvakuutuskeskuksessa ja siviilioikeudessa. Ne toimivat kukin oman lainsäädäntönsä mukaan.

Kirjoittaja:
Anne Seppänen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Perustuu Lääkärilehdessä 10/16 julkaistuun artikkeliin.

Lue myös:
Kun potilaalta pyydetään anteeksi
Avoimesta virheiden kertomisesta hyötyvät potilaat, lääkärit ja organisaatio
Tekonivelleikkaukset edelleen potilasvahinkotilaston kärjessä