Professuuriautomaatti muuttui

HUS:n osastonylilääkärin virka ja lääketieteellisen tiedekunnan osa-aikainen professorin tehtävä täytetään nyt avoimella haulla.

HUS:n osastonylilääkärin virka ja lääketieteellisen tiedekunnan osa-aikainen professorin tehtävä täytetään nyt avoimella haulla samanaikaisesti molemmissa organisaatioissa kummankin hakukäytäntöjen mukaisesti.

Suomen Naislääkäriyhdistys pyysi tasa-arvovaltuutetun lausuntoa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ja HUS:n vuonna 2010 sopimasta käytännöstä, jonka mukaan Helsingin yliopisto voi kutsua HUS:n ylilääkärin virkaan valitun yliopiston osa-aikaiseen ja ­määräaikaiseen professorin tehtävään ilman avointa hakua.

Määräajan kuluttua professuuri voitiin sopimuksen mukaan vakinaistaa ilman avointa hakumenettelyä. Professoreiksi kutsuttiin ensisijaisesti miehiä.

Lausuntopyynnön taustamateriaalina olivat Lääkärilehden artikkelit.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Julkaistu Lääkärilehdessä 9/16.