Psykoosin ennakko-oireiden hoito kannattaa

Päivitetty Käypä hoito -suositus korostaa skitsofrenian varhaista tunnistamista ja hoidon nopeaa aloittamista. Varhainen tunnistaminen on erityisen tärkeää perusterveydenhuollossa.

Päivitetty Käypä hoito -suositus korostaa skitsofrenian ennakko-oireiden tunnistamista ja hoidon nopeaa aloittamista. Psykoosin ennaltaehkäisystä on saatu uutta tutkimusnäyttöä.

Akuutin psykoosin puhkeamista edeltää yleensä muutos, johon liittyy ennakko-oireita, kuten masentuneisuutta, ahdistuneisuutta tai kognitiivisia ongelmia.

– Tätä tilaa voidaan hoitaa kognitiivisella käyttäytymisterapialla ja masennuslääkehoidolla ja siten pyrkiä ehkäisemään sen eteneminen varsinaiseen psykoosiin tai ainakin lykkäämään sitä, kertoo psykiatrian professori Hannu Koponen Itä-Suomen yliopistosta.

Erityisen tärkeää ehkäisy on, kun kyseessä on nuori, jolla on skitsofreniaan sukurasitus.

Kun potilaalla ilmenee lyhytkestoisia psykoosioireita, on todennäköisyys jo 40 %:n luokkaa, että henkilölle puhkeaa skitsofrenia seuraavan vuoden aikana.

– Varhaisoireiden tunnistaminen ja hoidon varhainen aloittaminen parantaa potilaiden ennustetta ainakin viiden vuoden tähtäimellä.

Ennakko-oireiden tunnistaminen on tärkeää erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia hoitaville lääkäreille perusterveydenhuollossa.

Koposen mukaan uutta tutkimustietoa on saatu esimerkiksi lyhytkestoisista psykoottisista oireista. Ne saattavat kestää vain muutaman minuutin ajan, mutta ovat silti varsin merkittäviä sairastumisriskin määrittelemisen kannalta.

Käypä hoito -suosituksessa kiinnitetään huomiota myös skitsofreenisen psykoosin uusiutumisvaiheiden ehkäisemiseen.

– Niiden ehkäisyssä ovat keskeisiä psykoosilääkehoito mutta lisäksi koulutuksellinen perheterapia, eli psykoedukaatio, sekä muut psykososiaalisen kuntoutuksen muodot.

Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä on päivittänyt Käypä hoito -suosituksen skitsofreniasta. Käypä hoito -suositusten potilasversioihin pääsee Potilaan Lääkärilehden etusivun Palvelutorilla olevan linkin kautta.