Väitös: Psykoosilta suojaavia tekijöitä löydetty

Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että psykoosisairaiden vanhempien lapsilla ja muulla väestöllä riskitekijät skitsofrenialle ja muille psykooseille ovat erilaisia raskauden, synnytyksen ja lapsuuden ajan.

Lääketieteen lisensiaatti Emmi Keskisen väitöstutkimuksen mukaan psykoosilta suojaavia tekijöitä on löydettävissä. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että psykoosisairaiden vanhempien lapsilla ja muulla väestöllä riskitekijät skitsofrenialle ja muille psykooseille ovat erilaisia raskauden, synnytyksen ja lapsuuden ajan.

Erityisesti lapsen suuri syntymäkoko, äidin korkea ikä ja suuri sisarusten lukumäärä lisäsivät skitsofrenian riskiä henkilöillä, joiden vanhemmalla on psykoosisairaus. Psykoosisairaiden vanhempien lapsilla viivästynyt motorinen kehitys lapsuudessa oli suhteellisesti yleisempää ja se myös lisäsi skitsofrenian riskiä. Sen sijaan hyvän koulumenestyksen, liikuntaharrastusten, vanhempien työssäkäynnin, kahden vanhemman perheen ja toivottuna syntymisen tunnistettiin suojaavan psykoosilta.

Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, ovatko raskauden, synnytyksen ja lapsuuden ajan riskitekijät ja suojaavat tekijät keskenään erilaisia henkilöillä, joiden vanhemmalla on psykoosisairaus verrattuna niihin, joiden vanhemmilla ei ole psykoosia. Tutkimusväestönä oli Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti, jossa seurattiin yli 10 000 Pohjois-Suomessa syntynyttä henkilöä 46 vuoden ikään asti.

Skitsofreniaa sairastaa Suomessa noin prosentti väestöstä ja kaikkia psykooseja noin 3,5 prosenttia. Skitsofrenia on osittain perinnöllistä. Vanhemman psykoosisairauteen liittyy 7-kertainen psykoosiriski lapsella. Aikaisemmat tutkimukset ovat paljastaneet useita varhaisia psykoosien riskitekijöitä sekä psykoosia edeltäviä käyttäytymisen ja oppimisen häiriöitä. Nämä häiriöt ja riskitekijät ovat havaittavissa jo vuosia ennen itse sairastumista.

Tutkijan mukaan tutkimalla psykoosien riskitekijöiden lisäksi psykoosilta suojaavia tekijöitä, voidaan kehittää riskitekijöitä ennaltaehkäiseviä keinoja sekä vahvistaa suojaavia tekijöitä sairastumisriskin pienentämiseksi. Psykoosien ennaltaehkäisyllä voitaisiin saavuttaa suuria yhteiskunnallisia säästöjä sekä ratkaisevasti vähentää sairastuneen ja hänen omaistensa.

Lääketieteen lisensiaatti Emmi Keskinen väittelee Oulun yliopistossa 18. joulukuuta 2015. Psykiatrian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Parental psychosis, risk factors and protective factors for schizophrenia and other psychosis The Northern Finland Birth Cohort 1966 (Vanhemman psykoosi sekä skitsofrenian ja muiden psykoosien riski- ja suojaavat tekijät Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti).

Lue myös:
Psykoosisairauksien periytyvyyttä selvittävä suurhanke käynnistyy Suomessa
Tupakointi mahdollisesti psykoosien riskitekijä
Tahdosta riippumattomaan psykiatriseen arvioon lähettäminen vaatii tarkkoja perusteluja
Väitös: Nuoren psykoottisenkaltaiset oireet johtavat harvoin psykoosiin


Lähde:
Oulun yliopisto

Kuva:
Panthermedia