Raimo Puustinen ymmärtää potilaita ja lääkäreitä

Lääkärin ääni -palstan kirjoittaja Raimo Puustinen kuvailee tekstiensä tulokulmaa aavistuksen vinoksi. Hän ei kuitenkaan halua olla ilkeä tai sensaatiohakuinen.

Yleislääketieteen erikoislääkäri Raimo Puustisen Potilaan Lääkärilehteen kirjoittamat tekstit herättävät lähes poikkeuksetta keskustelua. Aiheet ovat vaihdelleet laidasta laitaan. Hän on kirjoittanut muun muassa tupakoinnista, maahanmuuttajien terveydenhuollosta, lääkärien moittimisesta, ruokavaliosta ja alkoholismista. Yleensä teksteissä herätellään lukijoita ajattelemaan omia elämäntapojaan ja asenteitaan. Myös Suomen terveydenhuollon tilaan otetaan monessa tekstissä kantaa.

Puustinen kertoo aiheiden syntyvän maailmaa tarkkailemalla. Teksti saattaa saada alkunsa äänestä, yksittäisestä tapahtumasta tai kuvasta. Esimerkiksi kirjoitus "Viime yönä elämä loppui ja elämä jatkui", sai alkunsa keskustelusta.

– Tapasin ambulanssin sairaanhoitajana työskentelevän poikani aamiaisella ja hän kertoi minulle yöstään. Ajattelin, että tuosta täytyy kirjoittaa.

Puustinen kuvailee tekstissä päivystyspoliklinikan yötä. Rivien välissä otetaan myös kantaa terveydenhuollon säästöihin. Teksti levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa ja ensimmäisen päivän aikana sitä oli luettu 100 000 kertaa.

– Luku tuntui tuolloin pelottavalta. Tajusin, miten vahva väline sosiaalinen media voi olla.

Puustinen kuvailee tekstiensä tulokulmaa aavistuksen vinoksi. Hän ei kuitenkaan halua olla ilkeä tai sensaatiohakuinen, vaikka kirjoituksella "Syöttäisitkö kissallesi sipsejä ja irtokaramelleja?" hän pääsikin iltapäivälehtien haastattelemaksi.

– Haluan, että teksteilläni on jokin tarkoitus tai sanoma. En hurskastele tai osoita syyllisiä sormi pystyssä. Toivon, että tekstit herättäisivät ajatuksia lukijoissa. Jos yksikin lukija herää miettimään omia elämäntapojaan ja arvojaan, on teksti kannattanut kirjoittaa, hän sanoo.

Potilasta ei saa jättää yksin

Useat Puustisen tekstit ottavat tavalla tai toisella kantaa potilas-lääkärisuhteeseen. Hän ymmärtää, että potilaasta voi tuntua siltä, että lääkäri ei kuuntele. Aina kyse ei kuitenkaan ole kuuntelemisen puutteessa vaan siinä, mitä kuunnellaan.

– Itse asiassa lääkäri kuuntelee potilaitaan hyvinkin tarkasti. Kuunnellessaan lääkäri yrittää selvittää, miten potilaan kertoma sopii yleiseen käsitykseen biologiasta. Jos potilaalla on polvi kipeä, lääkäri miettii, mistä kipu voisi johtua. Potilaalle voi tulla sellainen olo, että häntä ei kuunnella, jos lääkäri ei pysähdy miettimään, kenen jalka on kipeä.

Ongelmia aiheuttavat myös tilanteet, kun potilas voi huonosti, mutta on biologisten mittareiden mukaan huippukunnossa.

– Jos syytä ei löydy biologiasta, sitä aletaan liian herkästi etsiä pään sisältä. Asiat eivät ole aina näin yksikertaisia. Kyseessä voi olla sairaus, jonka tunnistamiseen tai hoitoon ei ole vielä välineitä. Tällaisissa tilanteissa lääkärin pitäisi kulkea potilaan rinnalla ja tukea tätä. Potilasta ei saa jättää oman onnensa nojaan, hän sanoo.

Puustisen mukaan lääketiede tarvitsee kuitenkin erilaisia persoonia. Kirurgi voi keskittyä ensisijaisesti syövän leikkaamiseen. Sen sijaan hyvä yleislääkäri on aina kiinnostunut potilaasta oireiden takana.

Intohimona kirjoittaminen

Puustisen mielestä kirjoittaminen on sekä mukava harrastus että lääkärin velvollisuus.

– Lääkärin tehtävänä on osallistua lääketieteelliseen keskusteluun. Siksi pidän Lääkärin äänen kirjoittamista tärkeänä asiana ja osana työtäni, hän sanoo.

Paljon Puustinen on kirjoittanutkin: tieteellisiä kirjoituksia, kolumneja, kirja-arvioita ja matkakertomuksia. Nyt hän on kokeillut siipiään myös romaanikirjallisuuden puolella. Tänä vuonna julkaistiin hänen ensimmäinen romaaninsa nimeltä Arabia. Kirjan toinen osa on valmisteilla.

Arabiassa kerrotaan yleislääkäri Lehdosta, joka saapuu työskentelemään sairaalaan arabimaassa. Lääkärin sopeutuminen vieraaseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin ovat täynnä yllätyksiä.

Kirja on fiktiivinen, mutta sen tapahtumat eivät ole täysin hatusta temmattuja. Puustinen on nimittäin työskennellyt Saudi-Arabiassa yleislääkärinä lentotukikohdan sotasairaalassa ja paininut samojen asioiden kanssa, kuin romaanin päähenkilökin.

– Kirjoitan kulttuurien yhteen törmäyksistä ja osa kirjan tapahtumista pohjautuu omiin kokemuksiini. Nuo vuodet Saudi Arabiassa olivat hyvin opettavaisia. Vaikka kuvaan kirjassani äärimuslimien asenteiden aiheuttamia ongelmia, olen halunnut tuoda esille arabikulttuurin hyviäkin puolia, hän kertoo.

Puustista voisikin pitää lääkäreiden ja potilaiden välisenä tulkkina. Sekä romaanissa että Lääkärin ääni -teksteissä potilaat ja lääkärit saavat osakseen ymmärrystä.

Esimerkiksi Puustisen uusimmassa Lääkärin äänessä kerrotaan suomalaisen lääkärin ja maahanmuuttajan kohtaamisesta. Kuvaus on karu ja kertoo sekä suomalaisesta terveydenhuollosta, lääkärin vaikutusmahdollisuuksista että maahanmuuttajien kantamista sisäisistä taakoista. Ratkaisua ei anneta, mutta tekstin lukemisen jälkeen ymmärtää vähän paremmin lääkärin ammatin vaativuutta ja maahanmuuttajien elämää.

Kirjoittanut:
Johanna Nykopp
toimittaja

Kuva:
Johanna Nykopp