Riittävä proteiinin saanti tärkeää vanhetessa

Terveiden vanhusten tulisi saada proteiinia 1,2 grammaa kehon painokiloa kohti vuorokaudessa.

Haurastumiseen eli gerasteniaan kuuluvat mm. laihtuminen, hidas kävely, uupumus, voimattomuus ja vähäinen liikunnallinen aktiivisuus. Proteiinin saanti on oleellista lihaksistolle vanhetessa, mutta kuinka paljon sen riittämätön saanti vaikuttaa ­gerastenian syntyyn?

Yhdysvalloissa tutkittiin 70–79-vuotiaiden etenevässä kohorttitutkimuksessa (n = 1 998), miten ruokien käyttötiedoista (food frequency questionnaire) laskettu proteiinin saanti ruokavaliosta oli yhteydessä liikunnan rajoittumiseen kuuden vuoden seurannassa. Kaikki tutkittavat olivat lähtötilanteessa hyväkuntoisia.

Kuuden seurantavuoden aikana tutkittavista 35 %:lle kehittyi liikunnan rajoitteita (vaikeus kävellä yksi korttelinväli tai nousta kymmenen porrasta). Niille, jotka saivat proteiinia päivässä keskimäärin alle 1,0 grammaa kehon painokiloa kohti, liikunnan rajoittumisen riski oli suurempi kuin enemmän proteiinia saaneilla. Vähemmän proteiinia saaneet olivat hieman nuorempia, heistä pienempi osa tupakoi ja käytti alkoholia, mutta he olivat fyysisesti vähemmän aktiivisia, he olivat lihavampia ja heillä oli parempi lihasmassa lähtötilanteessa.

Vaikka tutkimus ei yksinään vakuutakaan proteiinin saannin ja liikunnan rajoitteiden syy-seuraussuhteista, se kuitenkin vahvistaa nykynäkemystä riittävän proteiinin­saannin tärkeydestä vanhuudessa. Nykyisten suosituksien mukaan terveiden vanhusten tulisi saada proteiinia 1,2 grammaa kehon painokiloa kohti vuorokaudessa.

Houston DK, Tooze JA, Garcia K ym. Protein intake and mobility limitation in community-dwelling older adults: the Health ABC study. J Am Geriatr Soc 2017;65:1705–11.

Kirjoittaja:

Kaisu Pitkälä

professori

Kuva: Fotolia

Uutinen on julkaistu Lääkärilehdessä 42/2017.