Rinnan poisto ei paranna levinneen rintasyövän ennustetta

Potilaiden elinaika leikkausryhmässä oli 19,2 kuukautta ja ilman leikkausta hoidetuilla 20,5 kuukautta.

Primaarikasvaimen leikkauksesta on vain harvoin apua levinneeseen rintasyöpään sairastuneen potilaan hoidossa. Noin 10 prosenttia potilaista kärsii paikallisoireista, jos kasvain syövyttää rinnan ihoa ja kasvaa ympäristöön. Silloin kasvaimen paikallispoistolla on merkitystä elämän laadun kannalta, mutta toimenpide ei paranna eliniän odotetta.

Tutkimuksessa 716 intialaista alle 66-vuotiasta primaaristi levinneeseen rintasyöpään sairastunutta potilasta satunnaistettiin joko leikkausryhmään tai ryhmään ilman paikallisleikkausta. Kaikki potilaat saivat lääkehoitoa levinneeseen rintasyöpään.

Potilaiden elinaika leikkausryhmässä oli 19,2 kuukautta ja ilman leikkausta hoidetuilla 20,5 kuukautta; ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Leikatuilla potilailla taudin paikallinen eteneminen oli harvinaisempaa kuin niillä, joille leikkausta ei tehty. Sen sijaan etäpesäkkeiden eteneminen oli leikkausryhmässä yleisempää kuin leikkaamattomien ryhmässä (etenemättömyysaika 11,3 kk vs. 19,8 kk).

Tämän tutkimuksen perusteella näyttää selvältä, että rintasyövän paikallista leikkaushoitoa ei tarvita, jos potilaalla todetaan samanaikaisesti etäpesäkkeitä. Joskus rintasyövän paikallinen eteneminen johtaa siihen, että rinnan poistolla voi olla merkitystä paikallisoireiden kurissa pitämisessä, mutta ennusteeseen toimenpide ei vaikuta.

Lue myös:
Liikunta vähentää kemoterapian haittavaikutuksia rintasyöpäpotilailla
Uutta tietoa estrogeenihoitojen yhteydestä rintasyöpään 
Rintasyöpä yllätti

Lähde:
Bawde R, Hawaldar R, Nair N, ym. Locoregional treatment versus no treatment of the primary tumour in metastatic breast cancer: an open-label randomised controlled trial. Lancet Oncol 2015, verkossa ensin 9.9.2015. pii: S1470-2045(15)00135-7. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00135-7

Kirjoittanut:
Sirkku Jyrkkiö
dos, osastonylilääkäri
TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 42/15.