Rintasyövän hormonaalinen hoito tehostuu sykliinikinaasin estäjillä

Lääkeryhmä on mielenkiintoinen ja näyttää siltä, että rintasyövän hormonaaliseen hoitoon on tulossa pitkästä aikaa uusi lääkeryhmä.

Etäpesäkkeistä hormonireseptoripositiivista rintasyöpää sairastavien naisten taudin etenemättömyysaika pidentyi 10 kuukaudesta 20 kuukauteen, kun letrotsolilääkityksen oheen lisättiin sykliinikinaasin estäjä palbosiklibi.

Potilaat (n = 165) sairastivat etäpesäkkeistä rintasyöpää eivätkä olleet saaneet aiemmin hoitoa siihen. Kaikilla hormonireseptorit oli todettu positiiviseksi ja HER2 negatiiviseksi.

Potilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään, joko saamaan pelkkää letrotsolihoitoa tai letrotsolia ja palbosiklibia. Aika taudin etenemiseen oli yhdistelmähoidossa merkittävästi pidempi (20,2 kk vs. 10,2 kk).

Palbosiklibi on suun kautta otettava lääke. Sen merkittävimmät haitat ovat neutropenia ja väsymys. Infektioita potilailla ei todettu. Kolmella potilaalla todettiin keuhkoembolia ja kahdella oli selkäkipua ja ripulia.

Tutkimus vahvistaa prekliinisistä malleista asetetun hypoteesin, että sykliinikinaasin kautta välittyy tärkeä signaalireitti, joka määrittää solun jakautumista. Lääkeryhmä on mielenkiintoinen ja näyttää siltä, että rintasyövän hormonaaliseen hoitoon on tulossa pitkästä aikaa uusi lääkeryhmä. Lääkkeen III faasin vaiheen tutkimus on meneillään ja sen tuloksia odotetaan mielenkiinnolla.

Lähde:
Finn S, Crown J, Boer K ym. The cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor palbociclib in combination with letrozole versus letrozole alone as first-line treatment of oestrogen receptor-positive, HER2-negative, advanced breast cancer (PALOMA-1/TRIO-18): a randomised phase 2 study. Lancet Oncol 2015;16:25–35.

Kirjoittanut:
Sirkku Jyrkkiö
dos, osastonylilääkäri
TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 9/15.

Lue rintasyöpään sairastuneen naisen tarina täältä.