Riskiryhmiin kuuluvien ei kannata juoda raakamaitoa

THL suosittelee, että lapset, vanhukset, raskaana olevat tai henkilöt, joilla on vakava perussairaus, eivät nauttisi raakamaitoa. Jos raakamaito on saastunut, maidon juomisesta voi saada esimerkiksi sepsiksen tai meningiitin.

Suomessa on raportoitu vuosina 1997–2012 kymmenen elintarvikevälitteistä epidemiaa, joissa välittäjäksi on todettu pastöroimaton maito tai siitä tehty tuote. Epidemioiden aiheuttajiksi on todettu mm. kampylobakteeri, salmonella, Staphylococcus aureus, Streptococcus equi spp. zooepidemicus ja EHEC.

– Näissä epidemioissa on sairastunut yli sata henkilöä. Yleisimpiä oireita ovat olleet ripuli, vatsakivut ja oksentelu, kertoo epidemiologieläinlääkäri, dosentti Ruska Rimhanen-Finne THL:sta.

EHEC-tartunta on aiheuttanut joillekin sairastuneille myös hemolyyttis-ureemisen oireyhtymän.

Rimhanen-Finne sanoo, että raportoidut ruokamyrkytykset ovat usein piste-epidemioita. Todennäköisesti raportoitavaksi päätyy vain murto-osa todellisista epidemioista.

Pastöroimattoman maidon välittämiä kampylobakteeriepidemioita on raportoitu mm. Britanniasta, Hollannista, Itävallasta, Yhdysvalloista ja Australiasta.

– Useissa listeria- ja EHEC-epidemioissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa välittäjäelintarvikkeina ovat olleet pastöroimattomat maidot tai niistä valmistetut juustot.

Tartunnoista joskus vakavia tauteja

Jos raakamaito on saastunut taudinaiheuttajilla, maidon juomisesta voi saada sepsiksen tai meningiitin. Jälkitautina saattaa tulla mm. hemolyyttis-ureeminen tai Guillain-Barrén oireyhtymä.

Rimhanen-Finnen mukaan TBE-viruksella saastunut pastöroimaton vuohen- ja lehmänmaito on aiheuttanut puutiaisaivotulehdusepidemioita mm. Virossa ja Unkarissa. Ixodes-puutiainen voi infektoida lypsykarjan, jolloin TBE -virus voi päätyä maitoon.

– Tiedossani ei ole, että TBE-virusta olisi tutkittu lypsykarjoissa Suomessa.

Myös perusterveet voivat sairastua

Raakamaidon tuottajat ja myyjät ovat arvioineet, että raakamaidon kysyntä Suomessa on lisääntynyt.

Merkittävimpiä raakamaitoa potentiaalisesti saastuttavia taudinaiheuttajia Suomessa ovat EHEC-bakteerit, Listeria monocytogenes, kampylobakteerit ja salmonellat, joita on todettu suomalaisissa tuotantoeläimissä ja navettaympäristössä.

Maito voi kuitenkin sisältää myös muita lypsykarjan ulosteessa ja navettaympäristössä esiintyviä patogeenisia bakteereja, viruksia ja loisia.

– Raakamaidossa olevia, kuluttajalle sairautta aiheuttavia mikrobeja ei ole kartoitettu Suomessa kattavasti. Todennäköisimmät maidon saastumislähteet ovat lantaiset eläimet ja maitolaitteisto, Rimhanen-Finne huomauttaa.

Kuumentamaton maito voi altistaa kuluttajia tartunnoille, jotka saattavat aiheuttaa vakavia sairauksia erityisesti riskiryhmiin kuuluville kuten lapsille, vanhuksille ja raskaana oleville sekä henkilöille, joilla on immuunipuolustusta heikentävä perussairaus tai lääkitys.

– THL suositteleekin, että lapset, vanhukset, raskaana olevat tai henkilöt, joilla on vakava perussairaus, eivät nauttisi raakamaitoa.

Rimhanen-Finne muistuttaa, että myös kaikenikäiset perusterveet ihmiset voivat sairastua vakavasti nautittuaan taudinaiheuttajilla saastunutta, kuumentamatonta raakamaitoa tai siitä tehtyä tuotetta.

Lisätietoja:
Evira

Teksti:
Ulla Toikkanen

Kuva:
Panthermedia