Raakamaidon myynti helpottuu – kasvaako epidemiavaara?

Maatalousyrittäjät voivat valmisteilla olevan lainsäädäntömuutoksen jälkeen myydä enemmän raakamaitoa suoraan tilalta ilman elintarvikeviranomaisten myöntämää laitoshyväksyntää. Pastöroimattoman maidon käyttöön liittyy kuitenkin aina bakteerien aiheuttamien sairauksien riski.

Raakamaidon myynnin helpotusta koskeva lainsäädäntömuutos on valmistumassa, maa- ja metsätalousministeriö kertoo verkkosivuillaan. Tarkoituksena on, että maatalousyrittäjät voisivat myydä jatkossa suurempia määriä käsittelemätöntä maitoa suoraan maatilalta ilman laitoshyväksyntää.

Muutosasetus saataneen voimaan tämän vuoden syksyllä. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan taustalla on kuluttajien kasvanut kiinnostus lämpökäsittelemätöntä maitoa kohtaan.

Ylitarkastaja Hanna Lundström elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta kertoo, että tähän asti maitoa on saanut myydä suoraan tilalta kuluttajien omiin astioihin enintään 2 500 litraa vuodessa ilman, että toiminta on vaatinut laitoshyväksyntää.

– Jatkossa saa myydä yli 2 500 litraa vuodessa, kunhan toiminnasta on tehty elintarvikehuoneistoilmoitus. Lainsäädäntömuutos tuonee kaikille raakamaidon suoramyyjille uusia merkintävaatimuksia ja isommille toimijoille myös näytteenottovaatimuksia.

Bakteerit juodaan maidon mukana

Pastöroimattomassa raakamaidossa voi esiintyä tauteja aiheuttavia bakteereja, joista tärkeimmät ovat EHEC-, kampylo-, listeria-, salmonella- ja yersiniabakteerit. Niiden seuranta vaihtelee huomattavasti maitotiloilla ja raakamaitoa tuottavissa laitoksissa. Kuluttajan riskiä lisää myös raakamaidon säilyttäminen kotikeittiössä pitkään ja liian korkeassa lämpötilassa.

– Viime vuonna Suomessa todettiin kaksi raakamaidosta peräisin ollutta kampylobakteerin aiheuttamaa epidemiaa ja yksi EHEC-bakteerin aiheuttama epidemia. Yksittäisiä tautiepäilyjä tulee jatkuvasti, Lundström kertoo.

Evira selvitti vuonna 2012 maidontuottajien ja maitoalan laitosten käytäntöjä sekä kuluttajien raakamaidon käyttöä. Selvityksen teki Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikkö, joka on Eviran elintarvikevalvonnasta riippumaton kansallinen riskinarviointielin.

Vastauksista ilmeni, että maidontuottajat ja vähittäismyyjät luottavat meijerien ja muiden maitoalan laitosten testaavan raakamaidon turvallisuuden. Laitosten testit eivät kuitenkaan yleensä mittaa raaka-ainemaidon biologista turvallisuutta vaan ovat laadullisia ja kohdistuvat prosessin seurantaan ja valmiisiin lopputuotteisiin.

– Näytteiden ottokaan ei täysin takaa raakamaidon turvallisuutta. Kuumentamaton raakamaito on aina terveysvaara, Lundström sanoo.

Myös riskiryhmiin kuuluvat käyttävät raakamaitoa

Eviran kuluttajakyselystä kävi ilmi, että raakamaitoa käyttää moninainen kuluttajajoukko, mukana myös riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä kuten pikkulapsia, raskaana olevia, iäkkäitä ja vakavasti sairaita. Raakamaidon käyttöä kuumentamattomana ei suositella riskiryhmiin kuuluville.

Raakamaidon kulutus on 1 % maidon ja maitotuotteiden kokonaiskulutuksesta, joka on yli 2 miljardia litraa vuodessa. Pääosa raakamaidosta käytetään jo omalla tilalla. Osa tiloista myy raakamaitoa pienimuotoisesti suoraan kuluttajille. 

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan lain valmistelussa kuullaan vielä elokuun aikana eri sidosryhmiä.

Sirpa Kulonen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Lisää aiheesta:
Loppukesä on kampylobakteerin kulta-aikaa
EHEC-bakteerit leviävät ulosteiden välityksellä
Norovirus yleisin ruokamyrkytysten aiheuttaja
Listeriabakteeri viihtyy myös jääkaapissa
EHEC-tartuntoja esiintyy jälleen
Vastustuskykyiset bakteerit huolettavat elintarvikeketjussa