Salmonella Mbandakan aiheuttamaa tautia eri puolilla maata

Monet sairastuneista syöneet erilaisia kanatuotteita, mutta yhteistä lähdettä tartunnoille ei ole löydetty.

Adobe/AOP

Huhti-elokuun aikana eri puolilla Suomea on 54 ihmistä sairastunut Salmonella Mbandakan aiheuttamassa epidemiassa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Sairastuneista 57 prosenttia on naisia. Sairastuneiden keski-ikä on 29 vuotta ja ikäjakauma alle 1-vuotiaasta 74-vuotiaaseen.

Vain yksi haastatelluista sairastuneista oli matkustanut ulkomailla ennen sairastumistaan. Lähes kaikki haastatellut olivat syöneet erilaisia kanatuotteita ennen sairastumista joko kotonaan tai kodin ulkopuolella.

Ruokavirasto ja paikalliset elintarvikevalvontaviranomaiset jäljittävät mahdollisia elintarvikelähteitä sairastuneiden haastatteluissa esiin nousseiden tietojen perusteella. Tähän mennessä ei ole selvinnyt yhteistä elintarvikelähdettä. 

Salmonella leviää yleensä bakteeria kantavan ihmisen tai eläimen ulosteella saastuneiden elintarvikkeiden välityksellä. Ruoan kuumennus tuhoaa salmonellan. Salmonella voi myös tarttua ihmisestä toiseen, jos käsihygienia on puutteellinen. 

Salmonellainfektion yleisimmät oireet ovat ripuli ja kuume. Ripulioireet kestävät 4–10 päivää. Salmonellatapausten määrä on selvästi vähentynyt 10 viime vuoden aikana Suomessa. Vuonna 2021 salmonellatapauksia ilmoitettiin alle 500. 

Anne Seppänen

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.