Ruotsalaistutkijat pohtivat narkolepsian yhteyttä tehosteaineettomiin influenssarokotteisiin

Ruotsalaistutkijat spekuloivat BMJ:n keskusteluosion kirjoituksessa, liittyykö narkolepsiariskin kasvu myös niihin influenssarokotteisiin, jotka eivät sisällä tehosteaineita eli adjuvanttia.

Joukko Ruotsin lääkevirasto Läkemedelsverketin tutkijoita nostaa esiin tuoreessa BMJ:n keskusteluosion kirjoituksessa kysymyksen narkolepsian mahdollisesta yhteydestä myös adjuvanttia sisältämättömiin influenssarokotteisiin.

AS03-tehosteainetta sisältävän Pandemrix-rokotteen ja narkolepsian yhteydestä ovat jo raportoineet Suomen ja Ruotsin lisäksi tutkijat Irlannissa ja Englannissa.

Ensimmäinen tehosteaineettomaan rokotteeseen liittyvä narkolepsiaepäily raportoitiin tietokanta EudraVigilanceen elokuussa 2010.

Syyskuuhun 2012 mennessä tapauksia oli kertynyt 18, joista 15:lle oli saatu lääketieteellinen vahvistus. Suurimmassa osassa tapauksista oireet kehittyivät äkillisesti ensimmäisten tyypillisten oireiden, kuten katapleksian ja unikohtausten puhkeamisen jälkeen kuten Pandemrixiin liittyvissä narkolepsiatapauksissakin.

Raportoiduista tapauksista yhdeksän on EU-alueelta, kahdeksan Yhdysvalloista ja yksi Taiwanista.

Yli puolet sairastuneista (10/18) oli lapsia tai nuoria (≤ 18-vuotiaita). Rokotuksen ja oireiden välinen aika oli kuvattu 13 tapauksessa ja se oli keskimäärin kaksi–kolme kuukautta. Kolmessa muussa tapauksessa arvioitu aika vaihteli alle kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen.

Vaikutuksia saattaa selittää Pandemrix-rokotteen käyttö tai influenssainfektio. Kuvatuista tapauksista kahdessa Pandemrix-rokote oli annettu vuotta aiemmin tai samaan aikaan adjuvanttia sisältämättömän rokotteen kanssa, mutta influenssaa ei ollut raportoitu yhdessäkään tapauksessa. 16 tapauksessa 18:sta ei siis kirjottajien mukaan löytynyt muuta selittävää tekijää.

Pandemrixin vaikutusmekanismi narkolepsian puhkeamiseen on vielä epäselvä. Tutkijat peräänkuuluttavatkin lisää tutkimusta Pandemrixin lisäksi myös muiden influenssarokotusten vaikutuksista.

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.