Sähkösavukkeiden pitkäaikaishaitat paljastuvat

Sähkösavukkeiden tuprutteleminen aiheutti hiirille keuhkoahtauman tyyppisen keuhkoreaktion.

Nikotiinipitoiset sähkösavukkeet aiheuttivat hiirille keuhkoahtaumatyyppisen reaktion. Nikotiinipitoiselle sähkösavukekaasulle altistamisesta seurasi keuhkoputkien supistumisherkkyyttä ja obstruktio.

Amerikkalaistutkijat selvittivät sähkösavukkeiden pitkäaikaiskäytön turvallisuutta 12-viikkoisilla hiirillä. Hiiret laitettiin hengittelemään joko nikotiinitonta tai nikotiinia sisältävää sähkösavukenestettä tunnin päivässä 5 päivää viikossa 4 kuukauden ajan. Hiiriltä tutkittiin keuhkoputkien supistumisherkkyys ja keuhkojen huuhtelunäyte. Vuorokauden kuluttua viimeisestä altistuksesta hiiret saivat eutanasian ja kudokset tutkittiin tarkoin menetelmin.

Nikotiinipitoisten sähkösavukkeiden tuprutteleminen aiheutti hiirille keuhkoahtaumatyyppisen keuhkoreaktion eli lisäsi keuhkoputkien supistumisherkkyyttä ja aiheutti obstruktion. Keuhkolaajentuma tuli vain nikotiinia sisältävästä sähkösavukkeesta. Solutasolla vain nikotiinia sisältävät sähkösavukkeet aiheuttivat keuhkoissa sellaisia vakavia solureaktioita, joita tavataan keuhkoahtaumatautia sairastavilla.

Tutkimus osoitti ensimmäistä kertaa, että nikotiinia sisältävät sähkösavukkeet aiheuttavat hiirille keuhkoahtaumataudin. Sähkösavukkeiden pitkäaikaiskäytön vaikutuksesta keuhkojen terveydentilaan ei ole kunnon näyttöä. Väittelyyn, onko tupakoinnin lopettaminen terveellistä käyttämällä sähkösavukkeita, tuli nyt uutta tietoa. Nikotiinia sisältävien sähkösavukkeiden tupruttelu on vaarallista. Sähkösavukkeita ei siis voi suositella tupakasta vieroitukseen.

Uutista on oikaistu 15.12.16: vain nikotiinipitoisille sähkösavukkeille altistetuilla hiirillä todettiin hengitystiehaittoja.

Lähde:
Garcia-Arcos I, Geraghty P, Baumlin N ym. Chronic electronic cigarette exposure in mice induces features of COPD in a nicotine-dependent manner. Thorax, verkossa ensin 24.8.2016, doi: 10.1136/thoraxjnl-2015-208039.

Kirjoittaja:
Heikki Ekroos
LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 47/2016.