Sairaanhoitajat myönteisiä eutanasialle – lähes kaikki kehittäisivät saattohoitoa

Sairaanhoitajista lähes puolet olisi valmis avustamaan lääkäriä eutanasian toteuttamisessa, selviää Sairaanhoitajaliiton kyselystä.

Sairaanhoitajaliiton huhtikuun alussa toteuttamaan kyselyyn vastanneista sairaanhoitajista 64 prosenttia olisi valmis laillistamaan potilaan oikeuden eutanasiaan. Seitsemän kymmenestä hoitajasta on sitä mieltä, että eutanasia on oikeutettu parantumattomasti sairaille aikuisille, jotka kykenevät tekemään itse päätöksen eutanasiasta.

Luku pienenee hieman, kun samaa kysyttiin sairaanhoitajilta, jotka työskentelevät viikoittain kuolevien potilaiden kanssa. Heistä kuusi kymmenestä kannattaa eutanasian laillistamista.

Lääkäriä suostuisi avustamaan eutanasian toteuttamisessa lähes puolet eli 48 prosenttia sairaanhoitajista. Reilu viidennes ei suostuisi avustamaan. 31 prosenttia vastaajista ei ole muodostanut asiasta vielä mielipidettä. Lähes kaikki, 82 prosenttia hoitajista pitää tärkeänä, että he saavat itse päättää avustavatko eutanasiassa.

– Sairaanhoitajat tekevät työtään lähellä kuolevia ihmisiä ja heillä on hyvin realistinen kuva siitä, millaisissa tilanteissa eutanasiaa voitaisiin soveltaa. Moni sairaanhoitaja tuokin esiin kyselyssämme, kuinka eutanasiasta ja saattohoidosta käytävässä keskustelussa puhutaan usein hyvin teoreettisesti, ilman kosketusta hoidon kokonaisuuteen ja nykytilanteeseen, sanoo tiedotteessa Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Saattohoidon nykytilasta sairaanhoitajat ovat lähes yksimielisiä. Yhdeksän kymmenestä kehittäisi saattohoitoa paremmaksi. Erityistä huomiota halutaan saattohoidon ohjeistuksiin, koska yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että työyksikössä ei ole sovittua mallia saattohoidon toteutuksesta. Hoitajat haluavat myös lisäkoulutusta.

– Samalla, kun eutanasian laillistaminen saa kannatusta, saattohoidon kehittäminen nähdään ensiarvoisen tärkeänä. On todella huolestuttavaa, että saattohoidon käytännöt ovat niin monen sairaanhoitajan mielestä epäselviä, Hahtela sanoo.

Suomalaiset suhtautuvat myönteisemmin kuolinapuun

Suomalaisten suhtautuminen eutanasiaa kohtaan on sairaanhoitajia myönteisempää, käy ilmi Helsingin Sanomien kyselytutkimuksesta. Suomalaisista kolme neljästä sallisi kuolinavun. 14 prosenttia oli vastaan, kymmenesosa ei ollut muodostanut kantaansa.

Suomen Lääkäriliitto ei kannata eutanasiaa. Liitto ei halua, että lääkäreillä on velvollisuus toimia eutanasian toteuttajina. Liitto näkee, että saattohoitoa pitäisi kehittää eutanasian laillistamisen sijaan. Hoitojärjestelmän puutteita ei tule korjata eutanasialla.

Kansalaisaloite eutanasian laillistamiseksi keräsi viime syksynä 63 000 allekirjoitusta. Kansalaisaloitetta käsiteltäneen syksyllä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Sairaanhoitajaliiton Eutanasia ja saattohoito -kyselyyn vastasi lähes 2700 liiton jäsentä huhtikuun alussa. Helsingin Sanomien Kantar TNS:llä toteuttamaan tutkimukseen vastasi noin tuhat suomalaista.

Kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Lue myös:

Saattohoito on edistynyt tuntuvasti

Saattohoito- vai eutanasialaki?

Saattohoito kehittynyt viime vuosina – parannettavaa löytyy silti

Uutinen on julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.