Sairaanhoitajat ovat kirjoittaneet yli 17 000 reseptiä

Kahden koulutusammatin, lääkärin ja sairaanhoitajan, väliin on syntynyt uusi tehtävänkuva.

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutuksesta on Suomessa valmistunut lähes jo 230 sairaanhoitajaa, kätilöä ja terveydenhoitajaa. Tällä hetkellä koko maassa 187 sairaanhoitajalla on rajattu lääkkeenmääräämisoikeus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun arvion mukaan sairaanhoitajat ovat kirjoittaneet jo yli 17 000 reseptiä. Kaikki oikeuden saaneet hoitajat työskentelevät kuntasektorilla, sillä koulutuksella halutaan parantaa julkisen sektorin terveyspalveluja ja joustavoittaa potilaiden hoitoon pääsyä.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) neuvottelevan virkamiehen Marjukka Vallimies-Patomäen mukaan potilaat ovat olleet tyytyväisiä tilanteeseen. He eivät välttämättä halua lääkärin vastaanotolle, koska pääsevät sairaanhoitajan vastaanotolle nopeammin ja kokevat voivansa luottaa lisäkoulutetun sairaanhoitajan ammattitaitoon.

Kelan tilastojen mukaan sairaanhoitajien kirjoittamissa lääkemääräyksissä suurimpia lääkeaineryhmiä ovat systeemisesti vaikuttavat infektiolääkkeet, joita oli yli puolet kirjoitetuista resepteistä. Seuraavana ovat sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet. Kirjoitettujen reseptien määrä ei kuitenkaan ole ainoa työn vaikuttavuuden mittari. Sairaanhoitajat ohjaavat potilaita myös itsehoitolääkkeiden käytön osalta.

Kehittämispäällikkö Katri Hämeen-Anttila Fimeasta toteaakin, että itsehoitolääkkeillä voidaan merkittävästi parantaa lääkityksen saatavuutta ja useissa tilanteissa vähentää muun terveydenhuollon kuormitusta kansanterveyden parhaaksi. Yhteistyö sairaanhoitajien ja apteekkien välillä itsehoitolääkkeiden käytön ohjauksessa on tärkeää.

Sairaanhoitajan lääkemääräämiskoulutusta toteuttavat Jyväskylän, Oulun seudun, Saimaan (Lappeenranta), Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut sekä Laurea ja Karelia. Seuraavat koulutusryhmät käynnistyvät syyskuussa 2015 ja tammikuussa 2016.

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta todetaan, että kahden nykyisen koulutusammatin, lääkärin ja sairaanhoitajan, väliin on syntynyt uusi tehtävänkuva, joka laajentaa sairaanhoitajan roolia sekä lisää hänen vastuutaan asiakkaan terveydentilan määrittelyssä ja lääkehoidon toteutuksessa.

Lääkkeitä määräävien hoitajien täydennyskoulutuspäivää vietetään Jyväskylässä 21. toukokuuta. Lue lisää täältä.

Lähde:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kuva:
Panthermedia