Sairaanhoitajat tyytymättömiä työoloihin

Kehittämispäällikkö Nina Hahtelan mukaan on huolestuttavaa, että kaikilla mitatuilla osa-alueilla tulokset ovat heikentyneet.

Kolmatta kertaa toteutettu sairaanhoitajien työolobarometri paljastaa, että sairaanhoitajat ovat entistä tyytymättömämpiä työoloihinsa. Tutkimusaineisto koostui 2 463 sairaanhoitajan vastauksesta. Suurin osa vastaajista (83%) työskenteli kunnan, kuntaliiton tai kuntayhtymän palveluksessa.

Kehittämispäällikkö Nina Hahtelan mukaan on huolestuttavaa, että kaikilla mitatuilla osa-alueilla tulokset ovat heikentyneet.

– Ainoan poikkeuksen tekee työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen. Siinä tulokset ovat pysyneet entisellä tasolla. Heikoimman arvosanan tutkimuksessa sai osallistavan johtamisen osa-alue. Eniten kehitettävää on päätöksenteon läpinäkyvyydessä, nopeassa puuttumisessa ongelmatilanteisiin ja sääntöjen johdonmukaisessa noudattamisessa, hän kertoo.

Tutkimuksesta käy ilmi, että tyytymättömimpiä johtamiseen ja työelämään ovat nuoret sairaanhoitajat. Heidän odotuksensa työelämästä eivät vastaa työpaikkojen todellisuutta.

– Tyytymättömyys työoloihin ei näy huonona hoitona vaan ajaa sairaanhoitajia pois alalta. Erityisesti 26–35-vuotiaat ovat herkimpiä lähtemään. He hakeutuvat muille aloille, jos heillä ei ole mahdollisuutta tehdä työtään hyvin ja kehittyä siinä. Tämän perälautavuodon pysäyttäminen on sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman riittävyyden kynnyskysymyksiä, Hahtela sanoo.

Johtamisen merkitys korostuu

Tutkimukseen vastanneet sairaanhoitajat arvioivat, että toimivilla työelämän käytännöillä on suuri vaikutus työhyvinvointiin. Tämä tarkoittaa muun muassa, että työyhteisössä perustehtävä on määritelty selkeästi, työprosessit arvioidaan säännöllisesti yhdessä, rekrytointi perustuu osaamistarpeeseen, opiskelijaohjaus on laadukasta, työhyvinvoinnin kehittäminen on suunnitelmallista sekä työntekijöiden ja esimiesten suhde on avoin ja luottamuksellinen.

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Merja Meraston mielestä barometrin tulokset tulee ottaa vakavasti. Osaava ja jaksava henkilöstö on nyt välttämättömyys.

– Johtamisen merkitys korostuu entisestään ja siihen on panostettava. Työhyvinvoinnin johtaminen tulee määritellä selkeästi lähiesimiehen vastuulle. Tehtävän hoitamiselle tulee myös varata riittävästi aikaa, tukea ja koulutusta. Hyvässä ja vetovoimaisessa työpaikassa johtaminen on osallistavaa ja työntekijöillä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, Merasto painottaa.

Mitä mieltä sinä olet työtilanteesta? Kommentoi Potilaan Lääkärilehden Facebook-sivuilla.

Lähde:
Suomen sairaanhoitajaliitto

Kuva:
Panthermedia