Salo saa jatkaa synnytystoimintaa poikkeusluvalla

Salon aluesairaalassa synnytyksiä on viime vuosina ollut keskimäärin 720 kappaletta vuodessa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) myönsi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille poikkeusluvan jatkaa synnytyksiä Salon aluesairaalassa määräaikaisesti 30.6.2017 saakka.

STM:n asetuksen mukaan synnytyksiä hoitavassa sairaalassa pitää hoitaa vähintään noin 1 000 synnytystä vuodessa. Salon aluesairaalassa synnytyksiä on viime vuosina ollut keskimäärin 720 kappaletta vuodessa.

Lisäksi synnytyksiä hoitavassa sairaalassa on oltava riittävä määrä tarvittavaa henkilökuntaa, tilat, välineet ja laitteet. Sairaalassa on muun muassa oltava välittömästi saatavilla synnytyksiin ja anestesiologiaan perehtyneitä lääkäreitä. Näin varmistetaan riittävä osaaminen ja potilasturvallisuus.

Lue lisää: Olipa tarkastus!

STM:n mukaan toiminnan jatkuminen määräaikaisesti Salon aluesairaalassa edellyttää, että sairaala täyttää valmiutta ja osaamista koskevat ehdot ympärivuorokautisesti.

Määräajan päättyminen kesällä 2017 liittyy parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevaan sote-järjestämislakiin. Jatkossa sote-alueet päättävät miten synnytystoiminta järjestetään alueilla niin, että päivystysasetuksen laadulliset ehdot täyttyvät.

Lähde:
Sosiaali- ja terveysministeriö

Kuva:
Panthermedia

Lue myös: Poikkeusluvat 4:lle synnytyssairaalalle ja 8:lle päivystysyksikölle