Saunominen suojaa miehiä dementialta

Mitä useammin saunottiin, sitä pienempi oli dementoivan sairauden vaara.

Itä-Suomen yliopiston 20 vuotta kestäneen tutkimuksen mukaan runsas saunominen voi pienentää miehillä dementian riskiä.

Tutkimuksen mukaan 4–7 kertaa viikossa saunovilla miehillä todennäköisyys saada dementiadiagnoosi oli 66 prosenttia pienempi kuin kerran viikossa saunovilla. Tutkimus oli ensimmäinen, jossa selvitettiin saunomisen ja dementian yhteyttä.

Saunomista selvitettiin Sepelvaltimotaudin vaaratekijät -tutkimuksessa, johon osallistui yli 2 000 keski-ikäistä itäsuomalaista miestä. Heidät jaettiin kolmeen ryhmään: kerran viikossa saunovat, 2–3 kertaa viikossa saunovat ja 4–7 kertaa viikossa saunovat.

Mitä useammin saunottiin, sitä pienempi oli dementoivan sairauden vaara. Tulokset julkaistiin Age and Ageing -lehdessä.

Tutkimushanke on osoittanut aiemmin, että runsas saunominen pienentää merkittävästi sydänperäisen äkkikuoleman, sepelvaltimotauti- ja muiden sydänkuolemien sekä muista syistä johtuvien kuolemien vaaraa. Tutkimusta johtaneen vs. professori Jari Laukkasen mukaan vaikutusmekanismit ovat vielä epäselviä.

– Saunomiseen liittyvillä hyvän olon ja rentoutumisen kokemuksilla voi olla merkitystä, Laukkanen sanoo.

Kirjoittaja:
Pekka Nykänen
päätoimittaja
Lääkärilehti

Kuva: Fotolia