Sauvakävely tekee hyvää keski-ikäisille miehille – osa II

Sauvakävely ja kuntosaliharjoittelu vähensivät metabolisen oireyhtymän osatekijöitä keski-ikäisillä miehillä, käy ilmi Itä-suomen yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimus on jatkoa viime vuoden lopulla julkaistulle tutkimukselle, jossa osoitettiin, että sauvakävely vaikuttaa positiivisesti mm. aerobiseen suorituskykyyn.

Sauvakävely ja kuntosaliharjoittelu vähensivät metabolisen oireyhtymän osatekijöitä keski-ikäisillä miehillä, käy ilmi Itä-suomen yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Sauvakävely vähensi myös metabolisen oireyhtymän esiintyvyyttä ja aterogeenistä indeksiä. Aterogeenisen indeksin ajatellaan ennustavan valtimotaudin riskiä ja pieniä LDL-hiukkasia, jotka ovat voimakkaasti liitoksissa valtimonkovettumataudin syntyyn. Aterogeeninen indeksi jäi ainoaksi metabolisen oireyhtymän osatekijöiden vähenemistä selittäväksi tekijäksi sauvakävelyryhmässä. Muissa ryhmissä ei vastaavanlaista yhteyttä löytynyt.

Tutkittavat satunnaistettiin kolmeen tutkimusryhmään: 49 miestä kuntosaliryhmään, 48 sauvakävelyryhmään ja 47 vertailuryhmään. Kaksitoista viikkoa kestäneen liikuntaintervention aikana tutkittavat harjoittelivat kolme kertaa viikossa tunnin ajan nousujohtoisesti.

Kuntosaliharjoittelu koettiin erittäin motivoivaksi, tehokkaaksi ja tuloksekkaaksi, vaikka samankaltaisia muutoksia aineenvaihduntaan kuin sauvakävelyharjoittelulla ei saavutettukaan näin lyhyen interventiojakson aikana. Harjoitteluaktiivisuudessa ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa, mutta sauvakävelyharjoittelu oli huomattavasti kuormittavampaa kuin kuntosaliharjoittelu.

Liikuntasuositusten mukainen reilu kahden tunnin kestävyystyyppinen liikunta viikossa, kuten sauvakävely, näyttää riittävän aikaansaamaan useita positiivisia vaikutuksia jo häiriintyneeseen rasva-aineenvaihduntaan. Useimmat sauvakävelyyn liittyvät liikuntainterventiot ovat kuitenkin olleet kestoltaan lyhyitä, joten sauvakävelyn pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä kunnolla tunneta.

Sauvakävely on saanut jo jalansijaa useissa Euroopan maissa muun muassa Italiassa, Saksassa, ja orastava innostunut on myös syntynyt erityisesti Pietarin alueella Venäjällä.

Tutkimus julkaistiin hiljattain Food and Chemical Toxicology -lehdessä. Se on jatkoa viime vuoden lopulla julkaistulle tutkimukselle, jossa osoitettiin, että sauvakävely vaikuttaa positiivisesti aerobiseen suorituskykyyn, kehon koostumukseen ja ei-alkoholiperäisen rasvamaksan markkereihin.

Tänään vietetään kansainvälistä sauvakävelypäivää (Nordic Walking Day). Tavoite on kannustaa kaikenikäisiä ihmisiä liikkumaan eri puolilla maailmaa järjestettävien sauvakävelytapahtumien yhteydessä.

Lue myös: Sauvakävely tekee hyvää keski-ikäisille miehille

Kuva: Panthermedia