Savuttomuus parantaa haimasyövän ennustetta

Tupakoinnista vieroituksen tulisi olla osa syövän hoitoa.

Haimasyövän ennuste on valitettavan huono, sillä useimmat potilaat menehtyvät sairauteen vuoden kuluessa diagnoosista. Tupakointi on haimasyövän merkittävä riskitekijä ja tupakoivien haimasyöpäpotilaiden ennuste on erityisen huono.

Amerikkalaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin 1 037:ää haimasyöpään sairastunutta potilasta, jotka olivat osallistuneet kahteen isoon prospektiiviseen hoitotutkimukseen vuosina 1986–2013. Kaikkien tupakointitiedot olivat saatavilla ja lisäksi 485 potilaan verinäytteestä tutkittiin kotiniinipitoisuus. Tupakoimattomilla kotiniinipitoisuus on pieni (alle 3,1 ng/ml), jonkin verran tupakoivilla suurempi (3,1–20,9 ng/ml) ja runsaasti tupakoivilla suuri (yli 21 ng/ml).

Runsaasti tupakoivien kuolemanriski oli merkittävästi suurempi kuin tupakoimattomien (riskikerroin 1,49). Aiemmin tupakoineilla mutta tupakoinnin lopettaneilla kuolemanriski oli samaa luokkaa kuin savuttomilla, joten tupakoinnin lopettaminen näyttää olevan hyödyllistä haimasyövän ennusteen kannalta. Jos kotiniinipitoisuus oli suuri, kuolemanriskikin oli suuri (1,76).

Tupakointi lisää merkittävästi riskiä sairastua moniin syöpäsairauksiin. Savuttomuuden merkitys ennusteelle on usein suurempi kuin mitä syövän kulkua jarruttavilla lääkehoidoilla voidaan saavuttaa. Tupakoinnista vieroituksen tulisi olla osa syövän hoidon rutiineja.

Lähde: Yuan C, Morales-Oyarvide V, Babic A ym. Cigarette smoking and pancreatic cancer survival. J Clin Oncol, verkossa ensin 30.3.2017. doi: 10.1200/JCO.2016.71.2026

Kirjoittaja:

Sirkku Jyrkkiö

dosentti, osastonylilääkäri, TYKS, syöpätautien klinikka

Kuva: Fotolia

Juttu on julkaistu Lääkärilehdessä 21/2017.