Sote-alueille toivotaan vahvaa roolia

Sote-lakiluonnos ei vielä tarjoa sote-alueille riittävästi keinoja ohjata palvelutuotantoa, THL toteaa lausunnossaan. Myös Lääkäriliitto ja HUS toivovat järjestämisvastuun ja tuotantovastuun selkää erottamista.

Sote-lakiluonnos ei määrittele riittävän yksiselitteisesti, mitä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu tai erityisesti tuottajavastuu merkitsee. Lakiehdotus ei myöskään tarjoa sote-alueille riittävästi voimaa ohjata palvelutuotantoa.

Näitä asioita nostavat esiin lausunnoissaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lääkäriliitto sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri. Myös rahoituskuviota toivottiin selkeämmäksi.

Lääkäriliitto ja HUS varoittavat siitä, että lakiluonnoksessa järjestämisvastuu sisältää mahdollisuuden tuottaa palveluita ja toisaalta tuottamisvastuulla on järjestämisvastuun piirteitä.

Lausuntokierros sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista päättyi 14. lokakuuta.

THL: Valtionosuudet sote-alueille

THL ehdotti valtionosuuksia maksettavaksi suoraan viidelle uudelle sote-alueelle.

Valtionosuudet perustuvat sote-alueen väestön lukumäärään ja palveluiden tarpeeseen, eikä niitä ole järkevää kierrättää kuntien maksuosuuksien kautta sote-alueelle, THL sanoo.

Näin rahoituksessa voitaisiin myös käyttää kannusteita väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

THL:n mukaan uudistus toimii parhaiten, jos kullakin sote-alueella palvelujen tuottamisesta vastaa korkeintaan neljä–viisi kuntaa tai kuntayhtymää.

Lääkäriliitto: Hoitoonpääsy ja vahvat järjestäjät

Lääkäriliitto korosti lausunnossaan potilaan hoitoonpääsyn turvaamista. Liitto vaatii perusterveydenhuollon vahvistamista lähipalveluna.

Lääkäriliitto kritisoi järjestämisvastuun hajottamista sote-alueilta tuotantovastuullisille kunnille ja kuntayhtymille.

– Vaarana on uusi hallintokerros ja tuotantovastuun korostuminen. Jos järjestäjän rooli jää heikoksi, se voi vesittää koko uudistuksen, liitto toteaa.

HUS: Yliopistosairaalat huomioitava

Yliopistosairaaloiden asema ja tehtävä pitää huomioida erikseen laissa, korostaa HUS.

Erikoissairaanhoidon ja valtakunnallisen erityistason palvelujen tuottajan olisi syytä olla kuntayhtymä, joka ylläpitää yliopistosairaalaa. Sama kuntayhtymä huolehtii myös opetuksesta ja tutkimuksesta.

HUS painotti lausunnossaan sitä, että HUS ja HYKS on säilytettävä yhtenä kokonaisuutena.

Lue lisää: Valittujen lupaukset

HUS ehdotti myös, että valtion tulisi korvata täysimääräisesti lääkärikoulutus eikä siirtää koulutuksen kustannuksia kunnille.

Yli 500 lausuntoa

Lakiluonnokseen otti kantaa yli 520 kuntaa, sairaanhoitopiiriä tai muuta toimijaa.

Julkisuudessa eniten huomiota on herättänyt Kelan lausunto, jossa korostettiin myös yksityisen palvelutuotannon hyödyntämistä perusterveydenhuollossa ja erikoislääkäripalveluissa.

Monissa lausunnoissa toivottiin sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän selkeyttämistä. Myös uudistuksen nopea aikataulu sai kritiikkiä.

Suuri osa kunnista toivoi tarkempia määrittelyjä tuotantoalueiden muodostamiseen.

Kunnilta kysyttiin myös, mihin sote-alueeseen ne haluavat kuulua. STM:n mukaan vaihtotoiveita ilmeni vain vähän.

Marraskuussa eduskuntaan

Lakiesityksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy viidelle sote-alueelle. Palvelujen tuottamisesta vastaavat kunnat ja kuntayhtymät. Lakiesitys annetaan eduskunnalle marraskuun lopussa.

Viiden sote-alueen on tarkoitus aloittaa toimintansa viimeistään 2016 ja järjestämisvastuu siirtyy niille vuoden 2017 alusta.

Lue myös: Potilaan pääsy hoitoon turvattava

Maria van der Meer
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.