Statiinien aiheuttamat lihasoireet ovat usein noseboa

Lihasvaivojen syy-yhteyttä statiinihoitoon on usein vaikea osoittaa.

Lihasoireet ovat statiinien yleisin ­haittavaikutus, ja niitä ilmenee 5–10 %:lla käyttäjistä. Suuri lääkeannos, korkea ikä, runsas alkoholinkäyttö, kilpirauhasen vajaatoiminta, lihassairaudet ja ­D-vitamiinin puute lisäävät lihassivu­vaikutuksia. Toisaalta lihasvaivat ovat muutenkin yleisiä ja syy-yhteyttä ­statiinihoitoon on usein vaikea osoittaa. Laaja, pääosin pohjoismainen tutkimus osoittaa, että taustalla onkin usein negatiivinen lumevaikutus eli nosebo-ilmiö.

ASCOT-LLA-tutkimuksessa satunnaistettiin yli 10 000 verenpainepotilasta, joiden kolesteroli oli alle 6,5 mmol/l, saamaan joko 10 mg atorvastatiinia tai lumelääkettä keskimäärin 3,3 vuoden ajan. Tämän jälkeen tutkimusta jatkettiin satunnaistamattomana 2,3 vuoden ajan, jolloin yli 6 400 potilasta käytti statiinihoitoa.

Varsinaisen tutkimuksen aikana statiinihoito ei lisännyt lainkaan lihas­oireita lumelääkkeeseen verrattuna ­(2,03 % vs. 2,00 % vuodessa), mutta jatkotutkimuksen aikana, kun potilas tiesi käyttävänsä statiinia, sen käyttäjillä ilmeni lihassivuvaikutuksia 26 % useammin.

Tutkimus tehtiin lähes 15 vuotta sitten, jolloin julkinen keskustelu statiinien haittavaikutuksista oli vielä varsin vähäistä. Tämän jälkeen on negatiivinen uutisointi ja sosiaalinen media tuonut statiinien mahdolliset haitat korostetusti esille. Onkin todennäköistä, että tämä negatiivinen lumevaikutus on nykyisin selvästi suurempi kuin tässä tutkimuksessa.

Lähde: Gupta A, Thompson D, Whitehouse A ym. Adverse events associated with unblended, but not with blinded, statin therapy in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial- Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA): a randomized double-blind placebo-controlled trial and its non-randomised non-blind extension phase. Lancet 2017;389:2473–81.

kirjoittaja:
Juhani Airaksinen
professori

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 36/2017