Iäkkäimmät käyttävät statiineja yhä yleisemmin

Sen sijaan käyttö on vähentynyt 65–79-vuotiaiden naisten ikäryhmissä.

Miehet käyttivät statiineja yleisemmin kuin naiset, ja sukupuolten välinen ero kasvoi, osoittaa suomalaistutkimus. Siinä selvitettiin statiinien käytön yleisyyttä 65 vuotta täyttäneissä ikäryhmissä ja käytön muutosta Suomessa vuosina 2008–15.

Statiinien käyttö yleistyi 70 vuotta täyttäneiden miesten ikäryhmissä, 90–94-vuotiailla jopa 20,2 prosenttiyksikköä. Naisten ikäryhmissä statiineja käyttävien osuus sen sijaan pieneni 65–79-vuotiailla ja suureni sitä vanhemmilla.

Statiinien käyttö oli 65 vuotta täyttäneessä väestössä yleisimmillään vuonna 2010. Sen jälkeen käytön esiintyvyys pieneni hieman.

– Muutos tapahtui aikana, jolloin julkisuudessa käytiin vilkasta ja osin tunnepitoista keskustelua statiinien hyödyistä ja haitoista. Julkinen keskustelu on voinut osaltaan vaikuttaa vähentävästi statiinien käyttöön naisilla, toteavat Lääkärilehdessä julkaistavan tutkimuksen tekijät.

He viittaavat aiempaan suomalaistutkimukseen, jonka mukaan melkein joka kolmas statiinihoidon keskeyttänyt oli tehnyt näin haitoista käydyn julkisen keskustelun takia.

Lähde: Lonka V, Taipale H, Saastamoinen LK, Kettunen R, Hartikainen S. Kaikkein iäkkäimmät käyttävät statiineja yhä yleisemmin. Suom Lääkäril 2017;72:2363–7.

Kirjoittaja:
Suvi Sariola
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Artikkeli julkaistiin Lääkärilehdessä 42/2017.

Lataa tiedostoja