Stressi lisää sydänriskejä - jos itsestä siltä tuntuu

Näyttää siltä, että itse kukin voi ainakin jossakin määrin arvioida, milloin liiallisesta stressistä on haittaa paitsi elämänlaadulle myös sydänterveydelle.

Stressin vaikutusta sydänterveyteen on tutkittu perusteellisesti, pitkään ja vaihtelevin tuloksin. Nyt uuden selvityksen perusteella näyttää siltä, että kovaksi koettu stressi todellakin lisää sydän­sairastavuutta, jos henkilö on itse sitä mieltä, että stressi vaarantaa hänen terveytensä.

Uudet stressianalyysit perustuvat ­Whitehall II -tutkimukseen, johon osal­listui yli 7 200 keskimäärin 50-vuotiasta virkamiestä ja -naista. Yli 18 vuoden seurannan aikana tässä ammatillisesti varsin rajatussa joukossa ilmeni 352 sydänkuolemaa tai sydäninfarktia. Henkilöillä (noin 8 % joukosta), jotka raportoivat lähtötilanteessa stressin vaikuttaneen heidän terveyteensä joko paljon tai erittäin paljon, vakavan sydäntapahtuman vaara oli yli kaksinkertainen verrattuna niiden riskiin, jotka eivät kokeneet stressin vaikuttaneen terveyteensä. Terveyteen vaikuttavaksi koettu stressi säilyi merkittävänä riskitekijänä, vaikka analyyseissä otettiin huomioon myös erilaiset stressiin liittyvä biologiset ja psykologiset muutokset, terveyskäyttäytymisen erot sekä koetun stressin määrä.

Stressi on subjektiivinen kokemus. Näyttää siltä, että itse kukin voi ainakin jossakin määrin arvioida, milloin liiallisesta stressistä on haittaa paitsi elämänlaadulle myös sydänterveydelle.
Nabi H, Kivimäki M, Batty GD ym. Increased risk of coronary heart disease among individuals reporting adverse impact of stress on their health: the Whitehall II prospective cohort study. Eur Heart J 2013;34:2697–705.

Juhani Airaksinen
professori

Kuva: Panthermedia