Suljetut ovet eivät vähennä itsemurhia

Tutkimus kyseenalaistaa suljettujen osastojen käytön psykiatrisissa sairaaloissa.

Sairaalahoidossa olevien mielenterveyspotilaiden itsemurhariski on samalla tasolla huolimatta siitä, ovatko psykiatrisen sairaalan osastot avoimia vai suljettuja.

Näin todetaan tutkimuksessa, joka kyseenalaistaa suljetun osaston politiikan psykiatrisissa sairaaloissa. Suljettujen osastojen käyttöä perustellaan yleisesti turvallisuussyillä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 21 psykiatrista sairaalaa Saksassa ajalla 1998–2012. Analyysiin otettiin noin 146 000 potilastapausta.

Tulosten mukaan itsensä vahingoittamisen, itsemurhayritysten ja itsemurhien määrä ei ollut alhaisempi suljettuja osastoja käyttävissä sairaaloissa.

Osastovertailussa hoito avoimella ostolla oli yhteydessä pienempään itsemurhayrityksen ja sairaalasta karkaamisen riskiin, mutta varsinaisissa itsemurhissa ei ollut eroa.

Tutkijoiden mukaan tutkimus tuo kaivattua tutkimustietoa suljetuista osastoista. Suljetut ovet eivät näyttäisi ehkäisevän itsemurhia ja karkaamisia.

– Suljettujen ovien vaikutusta liioitellaan. Tutkimuksemme mukaan lukitseminen ei paranna potilasturvallisuutta, vaan joissakin tapauksissa se itse asiassa haittaa itsemurhien ja karkaamisten ehkäisyä. Kontrollin, rajoitetun henkilökohtaisen vapauden ja sanktioiden ilmapiiri voi hankaloittaa hoidon onnistumista, Christian Huber Baselin yliopistollisesta psykiatrian klinikasta toteaa yliopiston uutisessa.

Osa potilaista haluaa suljetulle osastolle

VSSHP:n psykiatrian tulosalueen vs. toimiajajohtaja Tommi Väyrynen muistuttaa, että Suomen ja Saksan järjestelmät psykiatristen potilaiden hoidossa ovat aika erilaisia, eikä vertailtavuus ole helppoa.

Suomessa suljetulla osastolla toteutetaan usein tahdosta riippumatonta hoitoa. Esimerkiksi masennuspotilaita siellä ei yleensä ole.

– Suljettu osasto käytännössä mahdollistaa hoidon, jos potilas on sairaudentunnoton. Toisaalta osa potilaista haluaa suljetulle osastolle, sillä he kokevat sen turvallisena, Väyrynen sanoo.

Väyrysen mukaan suljetusta osastosta voi olla hoidollisesti hyötyä esimerkiksi maniapotilailla, joilla on hoidollisesti tarpeen rajoittaa virikkeiden määrää.

Lähde: Huber C G ym. Suicide risk and absconding in psychiatric hospitals with and without open door policies: a 15 year, observational study. The Lancet Psychiatry 28.7.2016.

Kirjoittaja:
Miia Soininen
toimittaja

Kuva: Fotolia