Suomalainen nuori ei enää juo kuten ennen

Suomessa nuoret ovat raittiimpia kuin Euroopassa keskimäärin. Etenkin humalajuominen on vähentynyt.

Suomalaisnuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt 2000-luvulla kyselytutkimusaineistojen mukaan. Muutosta näyttää selittävän nuorten kokemus alkoholin saatavuuden vaikeutumisesta ja käyttövarojen vähenemisestä. Lisäksi vanhempien kontrolli on lisääntynyt, kirjoittavat Henna Haravuori ja Kirsimaria Raitasalo Lääkärilehdessä.

Raittiiden nuorten osuus on kasvanut useissa Euroopan maissa, joskin erot nuorten päihteidenkäytössä ovat suuria. Suomessa nuoret ovat raittiimpia kuin Euroopassa keskimäärin ja etenkin humalajuominen on vähentynyt nopeammin kuin muualla.

Sekä tupakoinnin että alkoholinkäytön trendeissä on kuitenkin havaittavissa huolestuttavaa polarisoitumista. Tiheä ja humalahakuinen juominen on lisääntynyt nuorilla, joilla on masennusoireita tai joiden vanhemmilla on matalampi koulutustaso tai työttömyyttä.

Lähde: Haravuori H, Raitasalo K. Nuorison päihteidenkäytön trendit 2000-luvulla. Suom Lääkäril 2017;72:1782–7.

Marianne Jansson

Kuva: Panthermedia

Artikkeli julkaistiin Lääkärilehdessä 34/2017. Lue se kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.