Suomi on maailman kärjessä keskoshoidossa

Suomen edellä keskosten eloonjäämisessä on vain Japani.

Keskosvauvan on hyvä syntyä Suomessa, koska elonjääminen on täällä huippuluokkaa, TYKS:n keskostutkijat selvittivät. Suomen edelle menee ainoastaan Japani.

Pediatrics-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin raskausviikoilla 24–29 syntyneiden pienten keskosten eloonjäämistä. Aineistona käytettiin yhdentoista maan kymmentä keskosrekisteriä. Suomen lisäksi vertailussa olivat mukana Kanada, Australia, Uusi-Seelanti, Ruotsi, Sveitsi, Japani, Israel, Espanja, Italia sekä Iso-Britannia. Vastasyntyneistä kerätty aineisto oli anonyymia.

– Japanin tulokset olivat kaikkia muita maita paremmat, 93 prosenttia keskosista selviytyi. Israelissa ja Espanjassa tulokset olivat Suomea huonompia. Muiden maiden eloonjäämistulokset olivat samaa luokkaa Suomen kanssa. Suomessa pienten keskosten eloonjäämisprosentti oli 88, Israelissa 80 ja Espanjassa 78, kertoo tiedotteessa TYKS:n vastasyntyneiden teho-osaston tutkija Kjell Helenius.

Tutkimuksessa selvitettiin myös menehtyneiden keskosten keskimääräistä elinikää. Suomessa menehtyneet keskoset kuolivat selvästi muita maita nuorempina, keskimäärin neljän päivän iässä. Japanissa menehtyneet keskoset kuolivat keskimäärin 13 päivän iässä. Syy voi piillä siinä, että Suomessa sallitaan parantumattomasti sairaan lapsen hoidon lopettaminen, kun Japanissa hoitoa ei lopeteta yleensä edes toivottomissa tilanteissa.

– Tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että kehittyneiden maiden välilläkin on suuria eroja hoitotuloksissa.

Heleniuksen mukaan hoitokäytäntöjä pitää tutkia tarkemmin jotta pystytään puuttumaan mahdollisiin eroihin hoitomenetelmissä, jotka selittävät kuolleisuuden erot.

– Tutkimuksen tavoitteena on lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja yhdessä löytää keinoja parantaa keskosten hoidon tuloksia, toteaa Helenius.

Tutkimustuloksia rajoittaa se, että kaikkien maiden synnytyssairaalat eivät lähetä tietoja maan keskosrekisteriin. Suomessa ja Ruotsissa toimitetaan kaikki tiedot, joten tuloksetkin ovat luotettavia näiden maiden osalta. Tutkimuksessa ei myöskään vertailtu maiden sisäisiä eri hoitoyksiköissä syntyneiden keskosvauvojen selviämistä tai eloonjääneiden vauvojen myöhempää selviämistä.

Tuomas Keränen

Kuva: Panthermedia