Synnyttäjien laskimotukoksen ehkäisy tuskin muuttuu

Amerikkalaistutkimuksessa tukosvaara synnytyksen jälkeen oli suurentunut pitempään kuin yleisesti on ajateltu, mutta vähän.

Laajan amerikkalaistutkimuksen mukaan verisuonitukoksen riski on suurentunut vielä 7–12 viikkoa synnytyksen jälkeen, vaikka riskialttiina jaksona on yleisesti pidetty 6 viikkoa. NEJM:ssa julkaistussa tutkimuksessa arvioidaan, että tulos saattaa muuttaa myös antikoagulanttihoidon ohjeistusta.

Sisätautiopin professori Risto Kaaja toppuuttelee näitä näkemyksiä. Hän muistuttaa, että tutkimus osoittaa laskimotukoksen vaaran olevan suurimmillaan joitakin viikkoja synnytyksen jälkeen, mutta vähenevän merkittävästi kuudenteen viikkoon saakka. Siitä eteenpäin riski on lisääntynyt vain hiukan.

– Riskin lisäys 7. ja 12. viikon välillä on kolme tapausta 100 000 synnytystä kohden. Puhumme aika pienestä määrästä. En näe, että nykyisiä hoitokäytäntöjä olisi syytä muuttaa.

Tutkimuksen potilaista valtaosa (70 %) oli saanut laskimotukoksen, mutta tulos koski myös valtimotukokseen sairastuneita.

Kaajan mukaan Suomessa ollaan tähänkin asti oltu erittäin tarkkoja tukosriskin suhteen. Potilaille, joilla on ennen raskautta ollut laskimotukos e-pillerien käytön aikana, on annettu kuuden viikon pituinen hepariiniprofylaksi.

– Joissain harvinaisissa suuren tukosvaaran tilanteissa, kuten fosfolipidivasta-aineoireyhtymää tai kombinoitunutta perinnöllistä trombofiliaa sairastaville, 12 viikon profylaksi laskimotukoksen ehkäisemiseksi voi olla perusteltu. Moni tukoksen sairastanut tosin on jo pysyvästi varfariinihoidossa.

Jos potilaalla on ollut tukos raskauden aikana, varfariinihoitoa on jatkettu 3–6 kuukautta synnytyksen jälkeen.

Risto Kaaja on mukana Käypä hoito -ryhmässä, joka päivittää parhaillaan laskimotukoksen hoitosuositusta. Todennäköisesti kevään aikana valmistuvaan suositukseen lisätään tietoa uusista antikoagulanteista.

– Joillekin uusille kohderyhmille ne tuovat uusia mahdollisuuksia, mutta vanha kunnon varfariini pärjää edelleen hyvin vertailussa.

Ehkäisypillerien aiheuttama laskimotukosriski puhutti viime syksynä, mutta Euroopan lääkevirasto EMA totesi selvityksessään, että kaikkiin yhdistelmäehkäisyvalmisteisiin liittyvä laskimoveritulppariski on pieni, joten hoitosuositus ei siltä osin muuttunut.

Jaana Ahlblad
toimittaja

Kuva Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 12/14.

Lue myös: Sairaalahoito lisää odottavan äidin laskimotukosriskiä