Syöpähoidot odotusaikana eivät vaurioittaneet vastasyntyneitä

Syöpähoitojen ei todettu aiheuttaneen muutoksia aistien tai sydämen toiminnoissa tai lapsen yleisessä kehityksessä varhaislapsuudessa.

Raskauden toisen ja kolmannen kolmanneksen aikana äidille syövän hoidoksi annettu kemoterapia ja sädehoito tai tehty leikkaus tai yhdistelmähoidot eivät aiheuttaneet vaurioita vastasyntyneelle.

Tutkimuksessa oli 129 keskimäärin 22 kuukauden ikäistä lasta, joiden äideillä todettiin raskauden aikana syöpä, ja vertailu tehtiin kaltaistettuun ryhmään lapsia, joiden äideillä ei todettu syöpää. Kaikki vastasyntyneet tutkittiin neurologisesti 18 ja 36 kuukauden ikäisinä, ja sydän tutkittiin 36 kuukauden iässä.

Syöpähoitojen ei todettu aiheuttaneen muutoksia aistien tai sydämen toiminnoissa tai lapsen yleisessä kehityksessä varhaislapsuudessa. Ennenaikainen synnytys oli yleisempi syövän vuoksi hoidetuilla äideillä.

Tutkijat pitävät tuloksia rohkaisevina, vaikka tutkimuksessa oli useita rajoittavia tekijöitä. Lasten terveydentilan seurannan on tutkijoiden mukaan jatkuttava kauan mahdollisten myöhemmin elinaikana ilmenevien haittojen poissulkemiseksi.

Lähde: N Engl J Med September 28, 2015.

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 41/15.