Syöpäpotilaiden määrä kasvaa HUS:ssa

Syövän hoitokustannukset kasvavat syöpään sairastuneiden määrän lisääntymisen ja uusien hoitomahdollisuuksien myötä.

Tällä hetkellä Suomessa sairastuu syöpään vuosittain noin 30 000 ihmistä. Ennusteen mukaan syöpään sairastuu vuoteen 2020 mennessä jo 37 000 ihmistä ja vuoteen 2025 mennessä 40 000 ihmistä vuosittain. Pohjoismaisen syöpäunionin raportin mukaan syöpien varsinaiset hoitokustannukset kasvavat Suomessa kuluvan vuoden 900 miljoonasta eurosta noin 1 300 miljoonaan euroon vuoteen 2020 mennessä.

Suurin osa kustannuksista syntyy rintasyövän, eturauhassyövän ja suolistosyövän hoidoista. Syöpäpotilaiden määrä on kasvanut vuoden 2015 alussa erittäin voimakkaasti myös HUS-alueella. Esimerkiksi HYKS Syöpäkeskukseen lähetettiin tammi-helmikuussa 2015 potilaita 13 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2014. Hoidon kokonaiskustannukset ovat vastaavasti nousseet noin 11 prosenttia ja lääkekustannukset noin 7 prosenttia.

Syöpien leikkaushoito on puolestaan lisääntynyt 31 prosenttia vuosien 2010–2014 aikana. Hyksissä leikattiin vuonna 2014 lähes 1 600 eturauhassyöpäpotilasta ja nämä leikkausmäärät kasvavat 6 prosentin vuosivauhtia. Syöpäleikkaukset ovat myös muuttuneet aiempaa vaativammiksi, jolloin niihin käytetty leikkaussaliaika lisääntyy noin 4 prosenttia leikkausten määrää enemmän. HUS:n mukaan operatiiviseen syöpäpotilaiden hoitoon tarvitaan vuosittain lähes 10 prosentin lisäpanostus, jotta hoito pystytään toteuttamaan nykyvaatimusten mukaisesti.

Paremmat hoitotulokset, lisää kustannuksia

HUS:in mukaan syövän hoitotulokset ovat parantuneet muun muassa varhaisen diagnostiikan, kehittyvien leikkaustekniikoiden sekä lisääntyneiden onkologisten hoitovaihtoehtojen takia. Uusien hoitomuotojen kääntöpuoli on, että ne lisäävät myös kustannuksia. Esimerkiksi uusia syöpälääkkeitä on hyväksytty markkinoille viimeisen vajaan kolmen vuoden aikana peräti 17. Tällä hetkellä uusia syövän täsmälääkkeitä on markkinoilla jo yli 40. Monet niistä ovat vain sairaalassa annettavia, ja niillä on siten mittava kustannusvaikutus syöpäpotilaita hoitaville yksiköille.

Uusimpien tulosten mukaan Suomessa jo yli 65 prosenttia syöpään sairastuneista on viiden vuoden kuluttua diagnoosista elossa. Lisäksi yhä useampi potilas elää kehittyneiden hoitovaihtoehtojen ansiosta yhä pitempään kroonisen, parantumattoman syöpäsairauden kanssa. Tämän on arvioitu lisäävän syöpäpotilaiden vuosittaista vastaanottotarvetta, ja sen myötä myös kustannuksia, Hyksissä noin 45 prosenttia seuraavan viiden vuoden aikana.

HUS:n mukaan syöpähoitojen kustannusten kokonaiskasvu tulee näkymään myös HUS:n taloudessa, koska syöpähoitojen kustannukset tulevat ylittämään vuoden 2015 talousarvioon varatut kulut. Kustannusten kokonaiskasvu on kuitenkin pienempää kuin potilasmäärien kasvu. Leikkaushoidon kustannukset jakautuvat Hyksissä usean eri toimialan osalle.

HUS myös muistuttaa, että vaikka syövän hoitokustannusten kasvu onkin haaste erikoissairaanhoidolle, hoitokustannukset ovat Suomessa noin 5 prosenttia alhaisemmat kuin muissa Pohjoismaissa.

Lue myös:
Syöpä on entistä harvemmin kuolemantuomio 
Syömmekö itsellemme syövän?

Lähde:
HUS-kuntayhtymä 

Kuva:
Johanna Nykopp