Taide auttaa syöpäpotilasta

Musiikkiterapia, tanssi ja muut taideterapian muodot vähentävät syöpäpotilaan ahdistusta, masennusta ja kipua ja parantavat elämän laatua.

Musiikkiterapia, tanssi ja muut taide­terapian muodot vähentävät syöpäpotilaan ahdistusta, masennusta ja kipua ja parantavat elämän laatua. Tähän tulokseen tultiin meta-analyysissä, jossa oli mukana 27 satunnaistettua tutkimusta ja niissä 1 576 syöpäpotilasta.

Tutkimuksissa käytettiin taideterapian eri muotoja. Hoidon aikana havaittiin selvästi ahdistuksen, masennuksen ja kivun vähenemistä, mutta väsymykseen hoidolla ei ollut vaikutusta. Taideterapia paransi potilaiden elämän laatua. Teho kuitenkin häviää melko nopeasti tera­pian päättymisen jälkeen. Paras hoito­tulos saatiin, kun hoitoryhmä koostui ­samaa syöpää sairastavista potilaista. Sen sijaan heterogeeninen hoitoryhmä heikensi hoidon tulosta.

Perinteisen lääketieteen piirissä taideterapiaa on tutkittu vain vähän, ja kirjoittajat kiinnittävätkin huomiota julkaisujen vaihtelevaan laatuun. Tutkimuksen tasoa pitäisi nostaa esimerkiksi luomalla tasokas raportointimalli.

On helppo uskoa, että taide auttaa potilasta – auttaahan se lääkäriäkin. ­Tulee muistaa, että ihmisen vointia ­voidaan parantaa monilla muillakin ­keinoilla lääketieteellisten hoitojen ohella – eikä pilleristä aina saa parasta apua. Taidetta voi käyttää itsehoidon välineenä, mutta pitäisikö terveydenhuollon ammattilaisten osata ohjata potilaita taideterapian piiriin? Toivottavasti ­lääketieteen tulevaisuus on niin inhimillistä, että vaikeasti sairaat potilaat voisivat saada taiteita sopivasti annosteltuna ainakin silloin, kun eivät enää itse pysty hakeutumaan taiteen pariin.
Puetz T, Morley C, Herring M. Effects of creative arts therapies on psychological symptoms and quality of life in patients with cancer. JAMA Intern Med 2013;173:960–9.

Sirkku Jyrkkiö
dos, osastonylilääkäri,
TYKS, syöpätautien klinikka

Lue lisää: Pelkään, siis olen

Kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehdessä 33/13.